Sisällöt

  • Aikamuodot
  • Sanajärjestys
  • Verbit, apuverbit
  • Pronominit
  • Konditionaali ja ehtolause
  • Lisäksi 8. luokan aihepiireihin liittyvän sanaston harjoittelua, monipuolisia keskusteluja sekä pohdintojen pohjalta kirjoittamista