Englannin syventävä kurssi

Tavoitteet

Onko sinulla jo englannin perusasiat hallussa ja haluat kehittää kielitaitoasi entisestään? Kurssilla syvennetään ja laajennetaan englannin osaamista käyttämällä monipuolisia menetelmiä.

Sisällöt

  • Aikamuodot
  • Sanajärjestys
  • Verbit, apuverbit
  • Pronominit
  • Konditionaali ja ehtolause
  • Lisäksi 8. luokan aihepiireihin liittyvän sanaston harjoittelua, monipuolisia keskusteluja sekä pohdintojen pohjalta kirjoittamista

Arviointi

Hylätty/hyväksytty tuntityöskentelyn perusteella, ei numeroarviointia