Englannin kertaava kurssi

Tavoitteet

Tarvitsetko tukea englannin oppimiseen? Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan jo aikaisemmin (7. luokalla) opiskeltuja perusasioita ja sanastoa. Kurssi tukee myös perusoppitunneilla opiskeltavia asioita.

Tavoittena aikaisemmin opeteltujen asioiden kertaaminen, 8. luokalla opiskeltavien asioiden harjoittelu ja yleisesti kielitaidon vahvistaminen.

 

Sisällöt

  • Aikamuodot
  • Sanajärjestys
  • Verbit, apuverbit
  • Pronominit
  • Konditionaali ja ehtolause
  • Lisäksi 8. luokan aihepiireihin liittyvän sanaston harjoittelua

 

Arviointi

Hylätty/hyväksytty tuntityöskentelyn perusteella, ei numeroarviointia