Valinnaisaineet 2020-2021 - 9. luokkalaiset

VALINNAN TUEKSI

 • Valinnaiset valitaan vuosittain kevätlukukauden alussa.
 • Syyslulukauden lopulla mietitään kotona ja koulussa nuoren kanssa yhdessä, mitkä valinnaisaineet kiinnostavat.
 • Ennen varsinaisia valintoja toteutetaan sähköinen esivalinta, jonka perusteella osa tarjotuista valinnaisaineista karsitaan pois.
 • Varsinaiset valinnat oppilas tekee kotona tammikuussa paperiselle lomakkeelle yhteistyössä huoltajan kanssa. Lomake palautetaan kouluun allekirjoituksineen.
 • Myös varsinaisten valintojen jälkeen muutokset ovat mahdollisia. Ne tehdään yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Muutoksia tulee aina, ja niihin on myös varauduttava.
 • Kun valinnainen on valittu, se muuttuu "pakolliseksi" aineeksi, joka on suoritettava hyväksytysti.

Oppilas tekee 7. luokan jälkeen uuden valinnan yhdeksättä luokkaa varten kahdeksannen luokan kevätlukukaudella. Vain vieras B2-kieli on sellainen valinnainen, joka jatkuu myös 9. luokan ajan.


Taide- ja taitoaineiden syventävät valinnaiset tunnit

Oppilas valitsee sekä 8. luokkaa, että 9. luokkaa varten yhden taide- ja taitoaineiden syventävän kurssin, jota hän opiskelee kaksi vuosiviikkotuntia molemmilla luokilla.

8. luokkaa varten valitaan joko käsityö tai kuvataide, kun taas 9. luokkaa varten valitaan joko musiikki tai kuvataide. Taide- ja taitoaineen valinnaiset opinnot syventävät kaikille yhteisesti opetettavaa emoaineitta ja arvioidaan osana sitä.


Muut valinnaisaineet

Edellä mainittujen lisäksi oppilas valitsee sekä 8.- että 9.-luokkaa varten muita valinnaisaineita yhteensä neljä vuosiviikkotuntia (2h + 2h tai 2h + 1h +1h).

Valinnaisaineita on kahdenlaisia, pitkiä (2h) ja lyhyitä (1h). Pitkää valinnaisainetta opiskellaan kaksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan, kun taas lyhyttä yksi tuntia viikossa koko lukuvuoden ajan.

Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroin ja lyhyet sanallisesti (hyväksytty/hylätty). Arvioinnissa otetaan huomioon valinnaisaineen tavoitteiden toteutuminen.

Myös taide- ja taitoaineita on valittavana muissa valinnaisaineissa ja niitä voi valita riippumatta taide- ja taitoaineiden syventävistä valinnoista.

Valinnaiset aineet ja jatko-opinnot

Valinta on syytä tehdä oman kiinnostuksen perusteella, minkään aineen valitseminen ei ole ehtona jatko-opintoihin.

Numeroin arvioitava pitkä, kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaine (paitsi tietotekniikka) vaikuttaa peruskoulun päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvoon. Ammatilliseen koulutukseen haettaessa pisteytetään päättötodistukseen kaikkien aineiden keskiarvon lisäksi taito- ja taideaineista (liikunta, kuvataide, käsityöt, kotitalous ja musiikki) kolmen parhaan aineen artimeettinen keskiarvo.

B2-kielen arvosana lasketaan mukaan lukuaineiden keskiarvoon haettaessa lukioon.


Huomioitavaa valintaa tehdessä:

 • Valinnan perustana tulee olla oppilaan oma kiinnostus.
 • Valinnaisaineiden avulla on mahdollista parantaa keskiarvoa. Kannattaa siis myös miettiä, missä on hyvä.
 • Valinnaisaineen vaihtaminen ei ole mahdollista (ilman erittäin painavaa syytä).
 • Vieras kieli vaatii erittäin paljon työntekoa ja motivaatiota. Ylimääräistä kieltä ei suositella, jos englanti tai ruotsi sujuu heikosti.
 • Osa valinnaisaineista jää toteutumatta valintojen vähäisyyden takia. Myös lukujärjestystekniset seikat vaikuttavat valintojen toteutumiseen.
 • Oppilaan varavalintojen on oltava sellaisia, joihin hän tarvittaessa pystyy sitoutumaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä