Turvallisuus 8.8.2019

Suunnitelman lukeminen/kertaaminen

Turvallisuus- ja kriisisuunnitelma ovat koulun Pedanet-sivulla.

Forssa → Perusopetus → Kuhala → Toiminta poikkeustilanteisiin

Suunnitelman pääsee lukemaan avaimella "turva742016".
Jos olet kirjautunut sivulle aiemmin, ei avainta tarvitse enää syöttää. Ongelmatilanteissa kysyä apua.

Muista laittaa Atelle lukukuittaus.

Jos suunnitelmassa on virheitä tai korjattavaa, laita Atelle palautetta

Käy suunnitelmat läpi ja kertaa suojautumisen/poistumisen periaatteet.

Uusille henkilökunnan jäsenille järjestetään oma turvallisuusperehdytys. 

Suoraan turvallisuussuunnitelmasta

Lisäksi koululla on käytössä turvasana -periaate. Turvasana on vain koulun henkilökunnan tiedossa ja sanaa käytetään seuraavasti:

1) Turvasanalla voidaan tehdä hiljainen hälytys koko kouluun. Tällöin suojaudutaan sisään luokkiin.

2) Turvasanalla herätetään toisen opettajan huomio esim. vaaratilanteesta välitunnilla.

Yleisesti pyritään pitämään tilanne mahdollisimman rauhallisena. Ei ylireagoida tilanteissa, vaan pyritään ensisijaisesti suojaamaan lapset ja nuoret sekä oma toiminta mahdollisuuksien mukaan.

Koulun turvasana: KOLJONEN
Käyttö: "Talonmies Koljonen pyydetään opettajistoon"


Huomio! Hätä- ja uhkatilanteessa johtamisvastuu siirtyy välittömästi pelastusviranomaisen edustajalle hänen/heidän saapuessaan paikalla. Tilannetta johtanut henkilökunnan jäsen ilmoittaa tietonsa pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen ohjeistaa jatkotoimenpiteet.

Turvallisuushavainnon tekeminen

Ilmoitus tehdään Graniten kautta.

1. Tietokoneen työpöydällä oma pikakuvake Graniteen. 

2. Sovellus ohjaa ilmoituksen tekemisen.

3. Huom! Syötä lomakkeeseen aina Rehtorin sähköpostitieto, jotta hän saa ilmoituksen. Pohdi myös kenelle muille haluat tiedon lähetettävän.

Oman luokan/työtilan turvallisuus

Pohdintatehtävä:

1. Miten huomioin turvallisuuden omassa luokassani / oppitunneilla? 

2. Kenelle ilmoitan, jos tarvitsen apua nopeasti? 


Lisäksi: muista kerrata turvallisuuskäytänteet oppilaiden kanssa heti ensimmäisillä oppitunneilla.