Lukuvuoden 2017-2018 opiskeluhuoltosuunnitelman arviointi

Nimetön #8c72

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma: Kuhalan koulu

Arviointi

 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteet ja toteuttamistavat lukuvuonna 2017-2018

Luokkien ryhmäytymisen onnistuminen

 • seitsemänsien luokkien muodostaminen ok
 • FRIENDS-tunnit pidetään kaikille seitsemänsille luokille ok
 • Verso-toiminnan aloittaminen ei saatu oikein toimimaan, joten siirrettiin ”tauolle”
 • leirikoulupäivät pidetään kaikille seitsemänsille luokille ok
 • alakoulussa kummitoiminta on säännöllistä (kummitunnit kuukausittain) ei varmuutta säännöllisyydestä
 • joku koulun luokista ottaa kokeiluun ClassDojo –ohjelman ei toteutunut
 • luokanvalvojan vartit pidetään kerran viikossa luultavasti ei toteutunut
 • ryhmäyttäminen pyritään saamaan osaksi arjen jokapäiväistä toimintaa oppitunneilla
  • muistetaan, että luokan lisäksi on erilaisia ryhmiä esimerkiksi valinnaisaineissa
  • muistetaan huomioida ryhmään tulevat uudet oppilaat
  • opettajat huolehtivat oppilaiden istumapaikoista, pareista ja ryhmistä, kaikki opettelevat tekemään töitä kaikkien kanssa vaatii vielä harjoittelua
  • pyrimme toiminnallisuuden ujuttamiseen oppitunneille ja arkeen

ryhmäyttäminen aloitettu, mutta sen saaminen osaksi arjen toimintaa vaatii vielä jatkotyötä

 • Liikkuva koulu – toiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulun toimintakulttuuria
  • tiimin perustaminen toimii aktiivisesti
  • välkkäritoiminta ei säännöllistä
  • uutena väkäkärry ja välinevarasto
 • tukioppilaiden roolin vahvistaminen ei muutosta entiseen
 • henkilökunnan ryhmäytyskoulutus Friendsejä kokeiltiin yhdessä

Tällä kaikella pyrimme osallisuuden lisäämiseen (osallisuus = osallistumista ja mukana olemista, kokemusta aidosta vaikuttamisen mahdollisuudesta, kokemusta kuulluksi tulemisesta, yhdessä tekemistä)

Yhteistyön lisääminen oppilaiden ja vanhempien kanssa

 • oppilaskunta ja tukioppilaat alkavat miettiä omia mahdollisuuksiaan ja toiveitaan osallistua esimerkiksi yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiseen oppilaskunnan edustaja ollut muutamassa kokouksessa
 • koti ♥ koulu -tiimi miettiä vanhempien aktivoimista sekä sosiaalisen median käyttöä koulun viestintäkanavana instagram ja facebook käytössä

kummassakin pyritään vähintään yhden konkreettisen toimenpiteen aikaan saamiseen lukuvuoden aikana

 • yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän muistiot pedanetissä muutama puuttuu
 • oppilaskunnan hallituksen toiminnan näkyväksi tekeminen, esimerkiksi pedanetin käyttö tiedotuskanavana on toteutunut

 

Tupakkatuotteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen

 • Terveystarkastuksissa kysytään tupakkatuotteiden käytöstä ja annetaan ohjausta tarpeen mukaan. ok
 • Oppiaineissa käsitellään tupakkatuotteiden haittavaikutuksia. ok
 • Koulussa järjestetään ennaltaehkäisevän päihdetyön tunteja ja vanhempainilta. Myös henkilökunnalle järjestetään aiheesta koulutusta. vanhempainiltaa ei järjestetty
 • Yläkoulun WC-tiloissa tupakkatuotteiden käyttöön on puututtu seuraavilla toimenpiteillä: ovet on lukittu, reput ja takit tulee jättää käytävän puolelle, WC-tiloihin asennetaan palovaroittimet ja tiloihin pääsee ainoastaan opettajan luvalla, aulassa toimivat nimetyt vastuuvalvojat. ok
 • Jos oppilaalla epäillään olevan hallussaan tupakkatuotteita, on opettajalla oikeus tutkia hallussa olevat tavarat ja takavarikoida tuotteet. Tupakkatuotteita ei luovuteta takaisin alaikäiselle. Huoltaja voi halutessaan tulla noutamaan ne koululta. ok
 • Koska tupakan ja sähkötupakan käyttö on vähentynyt, panostetaan nuuskan käytön vähentämiseen. tästä jatketaan kuluvana lukuvuonna

 

Uuden opetussuunnitelman mukaisten oppimisympäristöjen luominen

 • Jos hankerahoitus toteutuu, lähdemme syksyllä 2016 suunnittelemaan toisesta tietokoneluokasta fyysisesti uudenlaista oppimisympäristöä, jossa mm. oppilaiden yhteistyö ja tutkiva oppiminen onnistuvat paremmin. ok
 • Koulun iltapäiväkerhotiloissa on kesän 2016 aikana suoritettu muutoksia; vanhaa kalustoa on viety kaatopaikalle ja hankittu leikkiin ja liikkumiseen paremmin soveltuvaa kalustoa.ok
 • Oppimisympäristöjä uudistetaan myös nykyisissä tiloissa ja nykyisillä huonekaluilla ja välineillä, ryhmittelemällä pulpetteja uudelleen ja muodostamalla uuden oppimiskäsityksen mukaisia työskentelytiloja myös luokkatilojen ulkopuolelle koulun yleisiin tiloihin.ok