Uusien tukioppilaiden valinta

Miten tukioppilaaksi haetaan?

Tukioppilaaksi toivotaan iloisia ja motivoituneita tyyppejä, jotka haluavat olla mukana parantamassa 7.-luokkalaisten viihtymistä koulussamme.

Tukioppilaaksi haetaan kirjallisella lomakkeella. Lomakkeita on perinteisesti ollut jaossa helmi-maaliskuussa tukioppilastuntien yhteydessä ja lomakkeita on voinut hakea myös tukioppilasohjaajilta.

Hakemuksessa kysytään nimen lisäksi perusteluja siihen, miksi haluaisi toimia tukioppilaana, mistä luonteenpiirteistä kokee olevan hyötyä tukioppilastoiminnassa ja millaista toimintaa haluaisi tukioppilaana olla järjestämässä. Tulevien tukioppilaiden pitäisi myös olla valmiita käyttämään satunneisesti koulun ulkopuolista aikaa tapahtumien suunnitteluun.

Tukioppilaat valitsevat uudet tukioppilaat yhteistyössä tukioppilasohjaajien kanssa.