Tukioppilastoiminta

Lukuvuonna 2018-2019


Tukioppilaat:

- järjestävät koulurauhanjulistustapahtuman lukuvuoden ensimmäisenä koulupäivänä elokuussa koulun alkaessa
- ovat luokanvalvojan mukana luokan kanssa ensimmäisinä koulupäivinä
- ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa 7.-luokkalaisten leirikoulupäiviä Klemelässä ja myös omien luokkiensa mukana leirikoulupäivässä
- järjestävät 7.-luokkalaisille tarkoitetun toimintapäivän
- järjestävät muuta toimintaa koululla kuten toimintahetkiä eri luokka-asteille toiveiden mukaan ja osallistuvat aktiivisesti Ystävänpäivän järjestämiseen
- pitävät kummitunteja omissa luokissaan
- huolehtivat uusien tukioppilaiden valinnasta

PYRKIVÄT KAIKIN KEINOIN OLEMAAN TUKENA JA APUNA KUMMILUOKKIENSA OPPILAIDEN VIIHTYMISESSÄ.