Päivätyökeräys eli taksvärkkipäivä

Päivätyökeräys WWF:n hyväksi 18.12.2018

  • oppilaskunnan hallitus on valinnut päivätyökeräyksen eli taksvärkin kohteeksi ympäristöjärjestö WWF:n
  • tänä lukuvuonna koulut puolustavat yhdessä WWF:n kanssa arktisten merialueiden ja Itämeren uhanalaista luontoa
  • Oppilaskunnan hallituksen jäsenet keräävät päivätyökeräykseen osallistuvien nimet omilta luokiltaan viikolla 49 ja työlomakkeet jaetaan viikolla 50. Päivätyökeräys on viikolla 51 ti 18.12. 
  • Jokainen hankkii työpaikan itse. Työnantajalle annetaan työlomakkeen toinen puoli ja toinen puoli tuodaan kouluun seuraavana päivänä rahojen kanssa. Koululle on tuotava vähintään 15 €. Ensimmäisen oppitunnin opettaja kerää rahat.
  • päivätyökeräykseen voivat osallistua 5. - 9. luokkalaiset ja osallistuminen on vapaaehtoista, kyseisen päivän voi olla myös koulussa