Oppilaskunnan hallitus

Kokoukset 2019-20

Alakoulu: Perjantai 22.11. klo 9

Yläkoulu:
Maanantai 4.11. klo 13.15 BG2-luokassa

Oppilaskunnan hallitus

Kuhalan koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat.
Jokaiselta luokalta valitaan syyslukukauden alussa kaksi edustajaa oppilaskunnan hallitukseen.
Oppilaskunnan hallitus valitsee halutessaan keskuudestaan puheenjohtajan.

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on tuoda oppilaiden ääni kuuluviin koulun arjessa.
Hallitus vastaa joka vuosi taksvärkkipäivän järjestämisestä (5. - 9. lk).
Hallituksen edustajat osallistuvat tarvittaessa yhteisöllisen oppilashuollon sekä koulun eri ryhmien kokouksiin. Näin voi vaikuttaa esim. välituntikäytäntöihin. Yhteisenä tavoitteena on viihtyisä ja kiva Kuhala!

Oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan edustajat LastenForssa-valtuustoon.

Oppilaskunnan ohjaavat opettajat ovat Jenna Nieminen (1. - 6. lk) ja Kristiina Syvänen (7. - 9. lk).