Kurssin arviointi

Arviointi

  OMATOIMISUUS & AKTIIVISUUS YHTEISTYÖ
9 - 10 Oppilas tekee töitä yrityksessä
ilman opettajan muistuttamista ja
vahtimista.
Oppilas osallistuu yrityksen pyörittämiseen
tasavertaisesti muiden kanssa.
Oppilas huomioi muiden mielipiteet ja
osaa ratkaista ristiriidat neuvottelemalla.
7 - 8 Opettajan / muiden yrityksen 
jäsenten täytyy välillä
patistaa oppilasta tekemään töitä.
Oppilas antaa välillä muille suuremman
vastuun yrityksen pyörittämisestä. Ei
aina kuuntele muiden mielipiteitä, mutta
pystyy selvittämään ristiriidat opettajan ja
muiden yrityksen jäsenten avulla.
5 - 6 Opettajan / muiden yrityksen
jäsenten täytyy jatkuvasti
patistaa oppilasta tekemään töitä.
Oppilas ottaa hyvin vähän vastuuta
yrityksen toiminnasta. Ei ole kiinnostunut
muiden mielipiteistä. Ristiriidat jäävät
ratkaisematta.