Yhteiskuntaopin koe tammikuu 2019

Yhteiskuntaopin koe tammikuu 2019

  Harmaa talous

 

- Harmaa talous tarkoittaa taloudellista toimintaa, josta ei makseta veroja ja eläke- ja sairausvakuutusmaksuja. Sitä ei ole virallisesti olemassa.

 

- Harmaata taloutta esiintyy lähes kaikilla aloilla, mutta se on yleisintä rakennuksilla ja ravintoloissa.

 

Mitä haitta on harmaasta taloudesta?

Työntekiä

Hyöty: Saa enemmän rahaa käteen.

Haitat: Ei ole vakuutuksia (työtapaturma).

Eläke ei kerry.

Ei ole palkkaturvaa.

Jos pimeätyön tekijä on saanut tulonsiirtoja.

Esim. työttömyyskorvausta, ne perittään takaisin. Myös maksamattomat verot peritään korkojen kera.

Työnantaja

Hyöty: Työ tullee tehty halvemmalla ( ei veroja ja sosiaalivakuutusmaksuja esim. eläkemaksut sekä alhaisempi palkka)

Haittaa: Jos harmaa työ aiheuttaa vahinkoa esim. huolimaton työn laatu, vakuutus ei korvaa.

Rehellinen yrittäjä kärsii, koska hän ei voitehdä niin halvalla kuin harmaan talouden yrittäjä.

Valtio

Hyödyt: Ei ole.

Haitat: Veroja jää saamatta. Veropohja kapenee eli rehelliset veronmaksajat joutuvat maksamaan enemmän.


Työsopimus

 

- Työnantaja ja työntekijä tekevät työsopimuksen. Se voi olla suullinen, mutta yleensä työsopimus on kirjallinen.

Työsopimuksessa sovitaan:

Mitä asioita työntekijä tekee eli työtehtävät

Työaika

Palkka

Kuinka kauan työ jatkuu ,määräaikainen esim. työ päätyy 31.12.2017 tai toistaiseksi voimassa ole sopimus ( työsopimus täytyy irtisanoa)

Palkka

Palkka maksetaan yleensä kerran kuussa työntekijän tilille.

Erilaisia palkkoja

Kuukausipalkka, joka kuukausi saa saman verran palkkaa.

Tuntipalkka, mitä enemmän tunteja teet työtä, sitä enemmän saat palkkaa.

Urakkapalkka , sovitaan hinta työlle esim. seinään maalaamien maksaa 500euroa.

Provisiopalkka, saat osan jokaisen myymäsi tavaran hinnasta.

Kannustinpalkka, saa lisää palkkaa, jos teet työt hyvin.

Bruttopalkasta ei ole vielä vähennetty veroja.

Nettopalkasta on valtio vienyt verot. Se palkka, joka tulee pankkitilille

Esim. ihmisen bruttopalkka on 3000 euroa kuukaudessa. Hänen nettopalkka on 2200 euroa


  Ammattiliitot

Ammattiliitot ovat työntekijöiden muodostamia järjestöjä, joiden tehtävä on puolustaa ja ajaa työntekijöiden oikeuksia. Ne neuvottelevat myös työehtosopimuksiin kuuluvista asioista esim. palkoista. Suomessa ammattiliitot ovat järjestäytyneet ammattikunnittain esim. opettajat kuuluvat opettajien ammattiliittoon, OAJ.

Ammattiliittoon kuuluminen ei ole pakollista.

Suomessa on kolme keskusjärjestöä, jotka muodostuvat kukin useista ammattiliitoista, AKAVA, SAK, STTK.

 

Miksi kannattaa kuulua ammattiliittoon?

Saa parempaa työttömyyskorvausta, jäsenyys työttömyyskassassa ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha.

Liitto auttaa, jos riitaudut työnantajan kanssa, luottamusmiehet.

Liiton jäsenkortilla voi saada alennusta, liiton sopimukset yritysten kanssa.

Virkistystoiminta

 Pääset vaikuttamaan työehtosopimusten sisältöön.

Lakkoavustukset.

 

Mitä haittaa ammattiliittoon kuulumisesta on?

Joudut maksamaan jäsenmaksua esim. 1,5 prosenttia palkasta

Joudut osallistumaan ammattiliiton määräämiin työtaisteluihin esim. lakkoihin.

 

Mitä työtaistelu keinoja on ammattiliitoilla?

Lakot, yleensä työntekijät lakkoilevat silloin kun työnantajaa painostetaan työehtosopimus neuvotteluissa. Työehtosopimuksen voimassa ollessa lakot ovat yleensä laittomia (työseisaukset, ulosmarssit, korpilakot, myötätuntolakot). Ammattiliito voidaan tuomita sakkoihin.

Ylityökielto, liiton jäsenet eivät tee ylitöitä.

Hakusaarto, liiton jäsenet eivät hae jonkin työantajan avoimia työpaikkoja.

Joukkoirtisanoutumisella uhkaaminen.


  Yritykset

Miksi valtio on perustanut yrityksiä?

Joidenkin yritysten perustaminen on ollut niin kallista, että vain valtiolla on ollut riitävästi rahaa (pula pääomasta).

Valtio on perustanut yrityksiä alueille, jonne yksityiset eivät ole niitä halunneet rakentaa esim. Itä- ja Pohjois-Suomeen (kehitysaluepolitiikka).

Joidenkin yritysten perustamista on pidetty tärkeänä kansalliselle turvallisuudelle (aseteollisuus) tain huoltovarmuudelle.

 

Konkurssi

Konkurssissa yritykseltä loppuvat rahat, koska tuotteet eivät mene kaupaksi ja uutta lainaa ei enää saada. Yrityksen toiminta lopetetaan.

Konkurssiin menneen yrityksen omaisuus ja velat selvitetään. Omaisuus myydään velkojen maksamiseksi. Jos omaisuutta on vähemmän kuin velkoja, niin velkojat eivät saa kaikkia rahoja takaisin. Valtion palkkaturva maksaa työntekijöiden maksamatta jääneet palkat.

Yrityssaneerauksessa konkurssin uhkaama yritys jatkaa toimintaansa ja sen velkoja järjestellään uudelleen. Vaatii velkojien suostumuksen.

 

Pääomavaltainen tuotanto

Yrityksen perustamiseen tarvitaan paljon pääomaa (kalliit koneet). Tuotteen valmistamiseen ei tarvita paljon työtekijöitä (korkea koulutus), koska koneet hoitavat työt (automatisointi).

 

Työvoimavaltainen tuotanto

Yrityksen perustamiseen ei tarvita paljon pääomaa (halvat koneet). Tuotteen valmistamiseen tarvitaan paljon työvoimaa (matala koulutus ja yksinkertaiset työvaiheet). Paljon käsityötä. Siirtyy usein sinne, missä työvoima on halpaa (tuotantoa on helppo siirtää).

 

Kilpailu

Milloin markkinoilla ei ole kilpailua?

Monopoli, kun tuotteella on vain yksi ainoa valmistaja tai myyjä.

Kartelli, tuotteen valmistajat tai myyjät ovat sopineet hinnoista. Kukaan ei myy alle tietyn hinnan.

Kartellit ja monopolit nostavat tuotteiden hintoja ja niin ollen haittaavat taloutta

Valtio pyrkii estämään lainsäädännöllä ja hallinnolla monopolien ja kartellien muodostumisen. Yritysten sulautuminen yhteen

voidaan estää, jos siitä uhkaa syntyä monopoli. Jos paljastuu kartelli niin siinä mukana olleita yrityksiä rangaistaan sakoilla ja

vahingonkorvauksilla.