Poliisi

Poliisi

POLIISI

POLIISIN TEHTÄVÄT

Poliisi ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Rikosten ennaltaehkäisy ja tutkinta.

Lupa-asiat esimerkiksi mielenosoitusten luvat sekä ajokortit ja monet muut asiakirjat haetaan poliisilaitokselta.

Etsintä ja pelastus

Valistus

Poliisin organisaatio

Suomessa kaikki poliisit ovat valtion palveluksessa. Sisäministerin alaisuudessa on poliisihallitus. Suomi on jaettu yhteentoista poliisipiiriin, Hämeen poliisilaitos. Järjestyspoliisi ja rikospoliisi. Helsingin poliisilaitoksen alaisuudessa toimii Poliisin valmiusyksikkö erikoisryhmä Karhu (karhukopla)

Suomessa on myös valtakunnallisia poliisiorganisaatioita. Keskusrikospoliisi (KRP) auttaa paikallispoliiseja rikostutkinnassa (talous, huume, väkivalta) Keskusrikospoliisilla on käytössään rikoslaboratorio.

Suojelupoliisi (SUPO) tutkii vakoilutapauksia, kansainvälistä rikollisuutta ja ääriryhmien toimintaa, terrorismi.

Rikoksen tutkinta ja poliisin pakkokeinot

- Rikoksen tutkinta alkaa kansalaisen tekemästä rikosilmoituksesta tai poliisin omasta havainnosta, epäilystä.

- Lievissä rikoksissa esim. ilkivalta rikoksen uhri (asianomistaja) voi halutessaan päättää, että rikoksen tutkimusta ei jatketa. Vakavissa rikoksissa poliisilla on päätösvalta.

- Kun rikostutkinta alkaa poliisi kuulustelee uhria, todistajia ja epäiltyjä. Kuulusteluista tehdään esitutkintapöytäkirja. Rikospaikalla suoritetaan tekninen tutkinta. Mitä vakavampi rikos. Sitä perusteellisempi tutkinta. Henkirikos epäilyssä tehdään ruumiinavaus.

- Esitutkinnan jälkeen poliisi toimittaa tiedot syyttäjälle, joka päättää nostetaanko syyte vai ei. Joskus poliisi lopettaa esitutkinnan, koska rikoksesta ei löydy näyttöä.

- Kansalaiset ovat velvollisia antamaan poliisille henkilötietonsa ja auttamaan esitutkinnassa. Poliisilla on myös oikeus ottaa sormenjäljet ja DNA näyte.

- Poliisi voi ottaa henkilön kiinni yhdeksi vuorokaudeksi ja pidättää kolmeksi päiväksi. Jos henkilöä halutaan pitää pidätyksen jälkeen edelleen lukkojen takana, tuomioistuimen on määrättävä hänet vangittavaksi.

- Poliisin pakkokeinoja ovat myös kotietsintä, henkilöön kohdistuva etsintä, hukkaamiskielto, teletunnisteiden ja telekuuntelun käyttö.

- Poliisi on velvollinen käyttämään pakkokeinoja harkiten ja rikosten mukaan kevyestä painavampiin myös voimakeinoja.