Inflaatio

Inflaatio

 

Inflaatio

- Inflaatio tarkoitta rahan arvon heikentymistä. Rahan nimellisarvo säilyy samana, mutta sen ostovoima heikkenee. Käytännössä inflaatio on hintojen nousua.

 

- Inflaatio on osa normaalia taloutta. Haitalliseksi inflaatio muuttuu, jos se on liian nopea. Euroopan keskuspankin tavoite on ollut 1-2 prosentin inflaatio.

 

- Hyperinflaatiossa raha muuttuu arvottomaksi.

 

- Deflaatio tarkoittaa rahan arvon nousua eli hintojen laskua. Se on talouden kannalta huono asia. Ihmiset lykkäävät tavaroiden ja palveluiden ostamista, koska odottavat niiden halpenevan. Kysyntä laskee konkursseja ja työttömyyttä.

 

Miten inflaatio syntyy?

- Raaka-aineiden hinnat ja palkat nousevat. Tuotteiden hinnat nousevat.

 

- Jonkin tuotteen kysyntä kasvaa, mutta tuotanto ei. Tuotteesta pula, hinta nousee.

 

- Markkinat (ihmiset) odottavat inflaation kiihtyvän. He käyttäytyvät tämän arvion mukaan ja toimillaan kiihdyttävät inflaatiot.

 

- Lisätään rahan määrää taloudessa eli painetaan lisää rahaa.

 

Mitä haittaa on inflaatiosta?

- Inflaatio syö pankkitalletusten arvoa.

 

- Kun korot nousevat niin lainat kallistuvat ja siitä seuraa investointien väheneminen.

 

- Kun ihmisten ostovoima heikkenee, tulee paineita nostaa palkkoja. Tämän seurauksena kustannukset kasvavat ja kilpailukyky heikkenee.

 

- Tulonsiirrot esim. eläkkeet nousevat hitaammin kuin hinnat. Heikoimmassa asemassa olevat kärsivät.

 

Miten inflaatiota voidaan torjua?

- Hillitään tuotantokustannusten nousua esim. maltilliset palkankorotukset ja veroratkaisut.

 

- Kun nostetaan korkoja, niin markkinoilta imetään ylimääräistä rahaa ja lainaaminen kallistuu sekä säästäminen tuottaa paremmin. Kysyntä ja investoinnit vähenevät.