BKT

BKT

Bruttokansantuote eli BKT

 

- BKT on maassa yhden vuoden aikana tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteen laskettu arvo.

 

- Korkea BKT merkitsee korkeaa elintasoa.

 

- Eri kokoisia talouksia eli maita voidaan verrata laskemalla BKT asukasta kohti.

 

- Kun taloudella menee hyvin ( korkea työllisyys, tavarat menevät kaupaksi) niin BKT kasvaa. Kun taloudella menee huonosti, BKT supistuu. BKT on talouden mittari.

 

Mistä BKT ei kerro?

 

- varallisuuden jakaantumisesta ja tuloeroista

 

- harmaasta taloudesta ja rikoksista

 

- kotitöistä

 

- luonnonvarojen kulumisesta ja ympäristön saastumisesta

 

- mitä tavaroita ja palveluja tuotetaan

 

- ihmisten onnellisuudesta