Jyrki Kvick

2.11 Pankit ja pörssi kysymykset

Pankit ja pörssi

1. Mitä tapahtuu pankkeihin viedyille (talletukset) rahoille?

2. Miten syntyy pankkien voitto?

3. Mitä tapahtuu, jos kaikki asiakkaat nostavat rahansa pankista samaan aikaan?

4. Miten pakit suojautuvat siltä, että asiakkaat eivät maksa lainoja takaisin?

5. Mikä on pantti?

6. Mikä on vakuus?

7. Mitä pankit hyväksyt lainan vakuudeksi?

8. Mikä on takaus?

9. Mitä hyviä ja mitä huonoja puolia on siinä, että ryhdyt jonkun lainan takaajaksi?

10. Mikä on pörssi?

11. Miksi yritykset menevät pörssiin?

12. Miksi ihmiset ostavat osakkeita?

13. Mikä riski on osakkeiden ostamisessa?

14. Miten osakkeiden hinta muodostuu pörssissä?

15. Miksi jotkut haluavat säilyttää osakkeita hallussaan useita vuosia?

16. Mitä ovat sijoitusrahastot?

17. Miten riskisijoittajat toimivat?

18. Mikä on lyhyt aikaisten sijoittajien toiminnan idea?

19. Miten syntyy pörssikupla?

20. Miten pörssikupla puhkeaa?

21. Mitä seurauksia on pörssiromahduksella?

22. Millainen riksin ja tuoton suhde sijoittamisessa?

23. Millainen sijoitusvaihtoehto on Suomen valtion lainat (obligaatiot)?

24. Miksi pikavippiyritykset vaativat lainoille korkeita korkoja?

Yritykset

 

Yritykset

Miksi valtio on perustanut yrityksiä?

- Joidenkin yritysten perustaminen on ollut niin kallista, että vain valtiolla on ollut riittävästi rahaa (pula pääomasta).

- Valtio on perustanut yrityksiä alueille, jonne yksityiset eivät ole niitä halunneet rakentaa esim. Itä- ja Pohjois-Suomeen (kehitysaluepolitiikka).

- Joidenkin yritysten perustamista on pidetty tärkeänä kansalliselle turvallisuudelle (aseteollisuus) tai huoltovarmuudelle.

 

Konkurssi

- Konkurssissa yritykseltä loppuvat rahat, koska tuotteet eivät mene kaupaksi ja uutta lainaa ei enää saada. Yrityksen toiminta lopetetaan.

- Konkurssiin menneen yrityksen omaisuus ja velat selvitetään. Omaisuus myydään velkojen maksamiseksi. Jos omaisuutta on vähemmän kuin velkoja, niin velkojat eivät saa kaikkia rahoja takaisin. Valtion palkkaturva maksaa työntekijöiden maksamatta jääneet palkat.

- Yrityssaneerauksessa konkurssin uhkaama yritys jatkaa toimintaansa ja sen velkoja järjestellään uudelleen. Vaatii velkojien suostumuksen.

 

Pääomavaltainen tuotanto

- Yrityksen perustamiseen tarvitaan paljon pääomaa (kalliit koneet). Tuotteen valmistamiseen ei tarvita paljon työtekijöitä (korkea koulutus), koska koneet hoitavat työt (automatisointi).

 

Työvoimavaltainen tuotanto

- Yrityksen perustamiseen ei tarvita paljon pääomaa (halvat koneet). Tuotteen valmistamiseen tarvitaan paljon työvoimaa (matala koulutus ja yksinkertaiset työvaiheet). Paljon käsityötä. Siirtyy usein sinne, missä työvoima on halpaa (tuotantoa on helppo siirtää).

 

Kilpailu

Milloin markkinoilla ei ole kilpailua?

- Monopoli, kun tuotteella on vain yksi ainoa valmistaja tai myyjä.

- Kartelli, tuotteen valmistajat tai myyjät ovat sopineet hinnoista.

Kukaan ei myy alle tietyn hinnan.

- Kartellit ja monopolit nostavat tuotteiden hintoja ja niin ollen

haittaavat taloutta

- Valtio pyrkii estämään lainsäädännöllä ja hallinnolla monopolien

ja kartellien muodostumisen. Yritysten sulautuminen yhteen

voidaan estää, jos siitä uhkaa syntyä monopoli. Jos paljastuu

kartelli niin siinä mukana olleita yrityksiä rangaistaan sakoilla ja

vahingonkorvauksilla.

Harmaa talous

Harmaa talous

 

- Harmaa talous tarkoittaa taloudellista toimintaa, josta ei makseta veroja ja eläke- ja sairausvakuutusmaksuja. Sitä ei ole virallisesti olemassa.

 

- Harmaata taloutta esiintyy lähes kaikilla aloilla, mutta se on yleisintä rakennuksilla ja ravintoloissa.

 

Mitä haitta on harmaasta taloudesta?

Työntekijä

Hyöty: saa enemmän rahaa käteen

Haitat: ei ole vakuutuksia (työtapaturma)

- eläke ei kerry

- ei ole palkkaturvaa

- jos pimeätyön tekijä on saanut tulonsiirtoja

esim. työttömyyskorvausta, ne perittään

takaisin. Myös maksamattomat verot peritään

korkojen kera.

 

Työnantaja

Hyöty: työ tullee tehty halvemmalla ( ei veroja ja sosiaalivakuutusmaksuja esim. eläkemaksut sekä alhaisempi palkka)

Haittaa: jos harmaa työ aiheuttaa vahinkoa esim.

huolimaton työn laatu, vakuutus ei korvaa.

- Rehellinen yrittäjä kärsii, koska hän ei voi

tehdä niin halvalla kuin harmaan talouden

yrittäjä.

 

Valtio

Hyödyt: ei ole

Haitat: Veroja jää saamatta. Veropohja kapenee eli rehelliset veronmaksajat joutuvat maksamaan enemmän.

Kunta

Kunta

Kunnan peruspalveluja eli mihin kunnat käyttävät rahaa

Terveydenhoito

- terveyskeskukset -

- sairaalat

Opetus ja kulttuuri

- koulut
-päivähoito ja eskari

- museot

- kirjastot

Yleiset työt

- kaavoitus - lapset

- vesi ja viemäröinti

- kadut -

Sosiaalitoimi
- lapset esim. perhetyö ja huostaanotot

- vanhukset esim. vanhainkodit ja kotiapua


-Lisäksi kunnat järjestävät liikuntapaikkoja.

Miten kunnat rahoittavat toimintansa eli keräävät rahaa

- Kunnallisvero, jokainen kunta saa päättää itse veron suuruuden (veroäyri). Kunnallisvero on tasavero, ei progressiivisuutta.

- Kiinteistövero, jota maksavat rakennusten omistajat esim. omakotitalot.

-Yhteisövero, jota maksavat kunnassa olevat yritykset.

- Valtion avustukset esim. opetuksen järjestämiseen.

- Palvelumaksut esim. terveyskeskukset ja liikuntapaikat

- Kunnan omistamien liikelaitosten voitot esim. energialaitos ja vesilaitos

- Kunnan omistaman omaisuuden myynti ja vuokraus esim. kiinteistöt ja tontit.

- Lainaaminen

Mitä mahdollisuuksia kuntalaisella on vaikuttaa kotikunnassaan.

- Äänestämällä ja oleman vaaleissa ehdokkaana.

- Toimimalla luottamistehtävissä esim. lautakunnissa.

- Tekemällä aloitteen. Kannattaa ottaa yhteyttä valtuuston jäseniin tai valtuustoryhmään. Saa tukea aloitteelle.

- Kuntalainen voi tehdä valituksen kunnan tekemästä päätöksestä esim. kaavoitus.

- Osallistumalla kylätoimikuntien tai kaupunginosanyhdistysten toimintaan.

- Osallistumalla kunnan järjestämiin tiedotus - ja keskustelutilaisuuksiin.

- Aktiivinen kuntalainen voi vaikuttaa parhaiten.