Venäjä

Oppiaineen sisältö ja tavoitteet


Opiskelun tavoitteena on aluksi oppia kyrilliset paino- ja kirjoituskirjaimet, ääntäminen ja intonaatio. Päätavoitteena on saavuttaa sellainen venäjän kielen taito, jolla selviää yksinkertaisissa jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja joka innostaa oppilasta jatkamaan venäjän opiskelua toisen asteen koulutuksessa. Kieltä harjoitetaan pääasiallisesti suullisissa viestintätilanteissa, mutta oppilas oppii myös kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä. Opiskelun myötä tutustutaan myös venäläiseen tapakulttuuriin.