eUskonto 7: Lähimmäinen & uskontojen maailma (kopio)

Tervetuloa!

Uskonto7_peda.jpgMaailma muuttuu, mutta uskonto on edelleen tärkeässä osassa ihmiskunnan elämää ja kulttuuria. Monien tutkimusten mukaan uskonnon rooli on jopa vahvistunut modernissa yhteiskunnassa, vaikka erityisesti länsimaissa sen muoto on muuttunut.

Uusi uskonnon yläkoulun sähköinen kirjasarja eUskonto Lähimmäinen pureutuu uskontoon ja sen merkitykseen yksilön elämässä. Seitsemännen luokan materiaali Lä­him­mäi­nen & uskontojen maailma käsittelee uskonnon roolia eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa. Pääpaino on suurissa maailmanuskonnoissa, mutta mukana on myös tietoa pienemmistä uskonnoista sekä globaalikasvatuksesta. Tarkoituksena on omaksua käsite lähimmäinen, jolloin oppilas ymmärtää kaikkien ihmisten olevan yhtä ihmiskuntaa maapallolla - rotuun, kulttuuriin tai uskontoon katsomatta.

Kirjan tekijänä toivon sähköisen materiaalin tuovan uutta mielenkiintoa opiskeluun. Kappaleiden tekstit olen pyrkinyt pitämään lyhyinä. Tehtäviä on runsaasti, sillä tarkoituksena on, että oppilas kykenee itse rakentamaan omaa tietopohjaansa ja sitä kautta maailmankuvaansa. Vastauksia haetaan eri tietolähteistä, enimmäkseen Internetin avulla. Olen laittanut mukaan linkkejä, jotka edesauttavat oppilaan oman maailmankuvan rakentamista.

Sähköinen materiaali tuo mukanaan rajattomia mahdollisuuksia oppia ja omaksua asioita uudella tavalla. Kokeilemalla syntyy monenlaisia ja yllättäviäkin tuloksia. Kyseessä on eräänlainen tutkimusmatka, jossa hyvät käytännöt otetaan hyötykäyttöön. Samalla materiaali elää ja kehittyy koko ajan. Pannaan hyvä kiertämään. Hyödyllisiä linkkejä ja kehittämisideoita voi lähettää minulle osoitteeseen: janne.makitalo@kaarina.fi.

Antoisaa tutkimusmatkaa uskontojen maailmassa!

Janne Mäkitalo, KM, TM

Uskonnonlehtori, Piikkiön yhtenäiskoulu