viikko 17 (20.-26.4.)

ti 21.4. oppitunti

tavoite: 
- kerrata substantiivin taivutus
- tutustua uuteen kielioppiasiaan

sisältö: 
- kirjoita vihkoon kielioppimuistiinpanot, jotka näet tunnin ohjeiden alla
- lue räppi ÖB s. 80 
- tee räpin ja muistiinpanojen avulla teht. 13, 15, 17 ÖB s. 81-83kirjoita vihkomuistiinpanot:


TÄMÄ, NÄMÄ, TUO, NUO

- kertauksena substantiivin taivutus

ryhmä yksikkö epämääräinen yksikkö määräinen monikko epämääräinen monikko määräinen
1 en resa resan resor resorna
2 en dansk dansken danskar danskarna
3 en turist turisten turister turisterna
4 ett yrke yrket yrken yrkena
5 että fjäll fjället fjäll fjällen


- uudessa kielioppiasiassa tärkeää on tietää: 
  • sanan artikkeli > onko kyseessä en vai ett -sana?
  • sanan määräiset muodot sekä yksikössä että monikossa (ks. taulukon tummennetut sarakkeet)
- tämä = den här / det här
  • kun kyseessä en-sukuinen substantiivi > den här + yksikön määräinen muoto > den här resan = tämä matka
  • kun kyseessä ett-sukuine substantiivi > det här + yksikön määräinen muoto > det här fjället = tämä tunturi
- nämä = de här + monikon määräinen muoto > de här turisterna = nämä turistit

- tuo = den där / det där
  • kun kyseessä en-sukuinen substantiivi > den där + yksikön määräinen muoto > den där turisten = tuo turisti
  • kun kyseessä ett-sukuinen substantiivi > det där + yksikön määräinen muoto > det där fjället = tuo tunturi
- nuo = de där + monikon määräinen muoto > de där danskarna = nuo tanskalaiset

pe 24.4. oppitunti

tavoite: 
- yhdistellä kaupunkisanastoa ja uutta kielioppia "tämä, tuo, nämä, nuo"

sisältö: 
- valitse kuvasanastosta 10 sanaa (TB s. 38)
- tee valitsemistasi sanoista:

  • viisi tämä/nämä -rakennetta + suomennokset
  • viisi tuo/nuo -rakennetta + suomennokset
esim. den här sevärdheten = tämä nähtävyys

huom. jos teet monikkoja niin numero kaupunkisanan perässä kertoo taivutusluokan ja -päätteen! 

Tee vihkoon ja palauta kuva palautuslaatikkoon TAI tee merkintänä suoraan palautuslaatikkoon.