etäopiskelu

Ohjeet etäopiskelua varten (ruotsin kieli)

- opiskele 2 oppitunnin verran ruotsia joka viikko (2x45 min)

- tavoitteena edetä normaaliin tahtiin etäopiskelun aikana
>> etäopiskelu ei ole lomaa!

- saat ohjeet ruotsin etäopiskeluun peda.netissä
>> jokaiselle viikolle oma alaotsikko
>> saat selkeän tuntisuunnitelman jokaiselle oppitunnille
>> peda.netistä löydät myös kaiken tarvittavan oheismateriaalin (esim. sanastolinkit, vihkomuistiinpanot, kielioppivideot ja tehtävien ratkaisut)

- ota yhteyttä Saaraan Wilma-viestitse, jos tarvitset apua tai lisätehtäviä
>> apua ja tukea on aina saatavilla (kieleen ja käytännön asioihin liittyen)