8. LUOKAN RUOTSI

Syksy 2019

Tavoitteena:

- ylläpitää positiivista ja hyvää mieltä
- suunnata keskittyminen oppimiseen
- epäonnistumisten sietäminen yrittämisestä huolimatta
- ahkera opiskeluasenne

Tavoitteena lisäksi:

- kerrata jo opittua
- harjoitella kappaleiden sisällöt ja tekstit hyvin
- osata kappaleiden mustat sanat ja valitut fraasit
- harjoitella keskittyneesti kappaleisiin liittyvät kielioppiasiat
- osata kielioppiasiat omalla tavoitetasolla

Uutena:

- suullisen kielitaidon kehittäminen
- sen ymmärtäminen, että puhumaan oppii puhumalla
- omien tuotosten esittäminen

Sisällöt eli mitä opiskellaan

SISÄLTÖNÄ KIELELLISESTI:

Ruotsalaisia tapoja

Ruotsinkielistä lukemista

Peruskieliopin harjoittelua (verbilista, kysymyslista, adjektiivilista)

Voinnin kertominen

Tapaamisen sopiminen
- näytelmä / lyhyt esitys

Vaatteiden sovittaminen ja ostaminen
- oma tyyli ja lempivaatteet / inhokkivaatteet
- muotinäytös

Juhlien suunnittelu ja valmistelu


KIELIOPPINA:

Verbien ihmeellinen maailma. Kerrataan imperfekti, opetellaan perfekti ja pluskvamperfekti.
Taivutetaan adjektiiveja ja käskytetään toisiamme.