2015

Teema 2

Käy oheisen listan kanssa läpi, mitä sinulla tulisi olla tehtynä. Mikäli jokin on tekemättä, tee se listan järjestyksessä valmiiksi ja noudata myös tarkistusjärjestystä.

Alkuun luetunymmärtäminen työkirjan s.43 eli tehtävä 15. Kirjoita tehtävän vastaukset vihkoon. Näytä opettajalle.
1. Dialog 2 s. 22 luku ääneen ja sen suomennos.
2. Tärkeimpien aikailmaisujen kirjaaminen vihkoon telstikirjan s. 98. Vihkoon kirjoitettavia ilmauksia noin 7. Kirjoita ne sekä suomeksi että ruotsiksi.

3. Tekstikirjan s. 23 kuvasanasto. Kysele parin kanssa mikä on mikäkin tai opettele itseksesi.
4. Tee tehtävä 7 työkirjan sivulta 35, sekä a ja b.

5. Suomenna leirikirje Tekstikirjan s. 24. Mikäli CD on opettajalla vapaana, köy kuuntelemassa kpl nauhalta. Lue kappale tarkan suomennoksen ja kuuntelun jälkeen nauhalle. Kuunteluta nauha opettajalla.

6. Tee työkirjasta tehtävä 6a s. 34 ja 7a,b ja c s. 35-36. Huomaa, että osan tehtävistä voi tehdä parin kanssa yhdessä suullisesti. Muistakaa kuitenkin tarkistaa tehtävät aina niiden tekemisen jälkeen.

7. Kertaa imperatiivin muodostus linkistäRuotsin imperatiivi eli käskymuoto

8. Tehtävät 13a s. 41, 13b s 42 ja 11 c s.40.

Palautuskansiotyöskentelyä eli tehtävät palautetaan peda.netin palautuskansioon:
9. Kirjoita oma ohje a) jatkamalla 11c s. 40 lauseita ja kerro mihin tilanteeseen ohjeesi liittyvät.
B) ohjekirje Text 2 Tekstikirjan s. 24 mukaan. Käytä ohjeessa imperatiivia ja kirjoita ainakin kymmenen lausetta sekä suomeksi että ruotsiksi. c) Dialog 2 ajatuksen mukaisesti omista matkoista kertominen kirjallisesti. Älä kirjoita kysymyksiä vaan tee pelkistä vastauksista kokonainen teksti. Lisäksi vastaanhan kysymykseen jonkun matkan osalta Vad packar du med? Vad packade du med?

10. Kuvita ohjeesi tai matkakertomuksensa ennen lähettämistä palautuskansioon.

11. Teema 2 sanaston ja imperatiivin harjoittelua Premiär- sarjan verkkotehtävien avulla.

12. Tutustu Färsaariin ja Grönlantiin Tekstikirjan s. 25 tekstipätkien avul,a.

13. Testi.