2015

Koekertauksen moniste nro 2 vastaukset: Konditionaalitehtävä 2

Kirjoita lauseille jatko.

1. Tulisin vihaiseksi, jos en voisi juoda maitoa.
Jag skulle bli arg om om jag inte kunde dricka mjölk.

2. Kaikki nauraisivat, jos en osaisi ruotsia.
Alla skulle skratta om jag inte kunde svenska.

3. Vanhempani tulisivat todella iloisiksi, jos siivoaisin huoneeni.
Mina föräldrar skulle bli jätteglada om jag städade mitt rum.

4. Opettajani huutaisi varmasti, jos en tekisi läksyjä.
Min lärare skulle säkert skrika om jag inte gjorde mina läxor.

5. Elämä olisi helpompaa, jos koulu alkaisi myöhemmin.
Livet skulle vara lättare om skolan började senare.

Seuraavissa lauseissa sivulause on ennen päälausetta eli virke alkaa sivulauseella.
Jälkimmäisen lauseen sanajärjestys muuttuu tämän vuoksi.

6. Jos löytäisin hämähäkin koululaukustani, huutaisin.
Om jag hittade en spindel i skolväskan skulle jag skrika.

7. Jos minulla olisi enemmän aikaa, urheilisin enemmän.
Om jag hade mera tid skulle jag sporta.

8. Jos koulu alkaisia seitsämältä aamulla, stressaantuisin,
Om skolan började klockan sju på morgonen skulle jag bli stressad.

9. Jos saisin tehdä mitä tahansa, laskettelisin,
Om jag fick göra vad som helst skulle jag åka slalom.

10. Jos olisi kesä, uisin,
Om der var sommar skulle jag simma.