2015

Koekertauksen adjektiivitehtävän vastaukset

1. kortare än
2. yngre än*
3. vackrare
4. finast (superlatiivi)
5. klokast (superlatiivi)
6. bäst *
7. sämre än*
8. längre än *
9. högst * (superlatiivi)
10. äldst * (superlatiivi)
11. störst * (superlatiivi)
12. tyngre * än
13. mindre * än
14. roligast

* merkintä epäsäännöllisten adjektiivien kohdalla. Näiden taivutus löytyy työkirjan s. 57