2015

2. Mitt liv

Skriv om ditt liv. Hurdant är det? Vad gillar du att göra? Vad gör dig olycklig? Vad äter du gärna? Vad tittar eller läser du gärna?

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.