2015

1. Ett brev åt ...

Du kan skriva ett brev åt din bästa vän, åt din idol, åt din mamma ....
Skriv ditt brev på svenska.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

2. Mitt liv

Skriv om ditt liv. Hurdant är det? Vad gillar du att göra? Vad gör dig olycklig? Vad äter du gärna? Vad tittar eller läser du gärna?

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Vi skriver svenska

1. CV
2. En blog
- miten matka Tukholmaan sujui - missä olet nyt ja kenen kanssa - mitä olet tehnyt Tukholmassa ja mitä sinulla on suunnitteilla

3. Att söka sommarjobb på svenska:
- nimesi, ikäsi ja missä asut
- mitä teet vapaa-ajalla
- mitä tykkäät tehdä ja mitä olet tehnyt koulun tet-harjoitteluissa
- miksi haluat kesätöihin Ruotsiin
- milloin voit aloittaa (börja) ja kuinka kauan voit työskennellä (Jag kan jobba till slutet av juli)
Muista kirjeenmukainen aloitus ja lopetus.

4. Mitt liv
Sinun elämäsi. Kirjoita siitä omalla tavallasi.

5. Det var en gång
Eli olipa kerran...

6. Jag kan inte förstå
En voi ymmärtää- otsikolla oma kirjoitus


Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

KIRJOITAMME


CV:n eli ansioluettelon ruotsiksi.

Koululaisen ansioluettelo eli CV


Huomaa hyvä vinkki kirjoittamiseen
Kun olet hakemassa työtä vähäisen tai olemattoman työkokemuksen varassa, kirjoita CV, jossa kerrot osaamisestasi muuten, kuin työkokemuksen kautta:

Mitä asioita osaat hyvin koulussa?
Mitä harrastat ja miten harrastuksesi voisi tukea työssä menestymistäsi?
Mitä luonteenpiirteitä sinussa on, joista muut pitävät ja jotka ovat varmasti yleishyödyllisiä?
Millainen perheesi on? Oletko ollut vastuussa pienistä sisaruksista tai oppinut tiimityöskentelytaitoja suuressa perheessä?


Käännösapua saat linkistä
ANSIOLUETTELOSANASTOA RUOTSIKSI

Koekertauksen adjektiivitehtävän vastaukset

1. kortare än
2. yngre än*
3. vackrare
4. finast (superlatiivi)
5. klokast (superlatiivi)
6. bäst *
7. sämre än*
8. längre än *
9. högst * (superlatiivi)
10. äldst * (superlatiivi)
11. störst * (superlatiivi)
12. tyngre * än
13. mindre * än
14. roligast

* merkintä epäsäännöllisten adjektiivien kohdalla. Näiden taivutus löytyy työkirjan s. 57

Koekertauksen moniste nro 2 vastaukset: Konditionaalitehtävä 2

Kirjoita lauseille jatko.

1. Tulisin vihaiseksi, jos en voisi juoda maitoa.
Jag skulle bli arg om om jag inte kunde dricka mjölk.

2. Kaikki nauraisivat, jos en osaisi ruotsia.
Alla skulle skratta om jag inte kunde svenska.

3. Vanhempani tulisivat todella iloisiksi, jos siivoaisin huoneeni.
Mina föräldrar skulle bli jätteglada om jag städade mitt rum.

4. Opettajani huutaisi varmasti, jos en tekisi läksyjä.
Min lärare skulle säkert skrika om jag inte gjorde mina läxor.

5. Elämä olisi helpompaa, jos koulu alkaisi myöhemmin.
Livet skulle vara lättare om skolan började senare.

Seuraavissa lauseissa sivulause on ennen päälausetta eli virke alkaa sivulauseella.
Jälkimmäisen lauseen sanajärjestys muuttuu tämän vuoksi.

6. Jos löytäisin hämähäkin koululaukustani, huutaisin.
Om jag hittade en spindel i skolväskan skulle jag skrika.

7. Jos minulla olisi enemmän aikaa, urheilisin enemmän.
Om jag hade mera tid skulle jag sporta.

8. Jos koulu alkaisia seitsämältä aamulla, stressaantuisin,
Om skolan började klockan sju på morgonen skulle jag bli stressad.

9. Jos saisin tehdä mitä tahansa, laskettelisin,
Om jag fick göra vad som helst skulle jag åka slalom.

10. Jos olisi kesä, uisin,
Om der var sommar skulle jag simma.


Koekertauksen sivulausetehtävän vastaukset (moniste 1)

1. att hon ville bli sångerska

2. fast det inte är ett lätt jobb

3. när hon var liten

4. eftersom hon har en vacker röst

5. som hon aldrig vill missa
Tässä aldrig = ei koskaan sijoittuu samaan kohtaa inte sanan kanssa eli kieltosanan paikalle

6. är hon lycklig
Koska sivulause edeltää päälausetta, on päälauseessa predikaatti (verbi) ennen subjektia (tekijää)

Koekertauksen moniste nro 2 vastaukset: sivulausetehtävä 1

1. Jag är lycklig eftersom jag har en vän. (koska minulla on ystävä)

2. Jag blir irriterad (ärsyynnyn) när jag har skola på lördag. (kun minulla on koulua lauantaina)

3. Jag blir stressad om jag har för mycket att göra (jos minulla on liian paljon tekemistä)

4. Ibland blir jag arg på min kompis fast han är jätteviktig för mig. (vaikka hän on todella tärkeä minulle)

5. Jag gillar böcker som berättar om mord. (Pidän kirjoista, jotka kertovat murhista.)


Koekertauksen sivulausemonisteen vastaukset: tehtävä 2

Käännä lauseet ruotsiksi:

1. Vet du att jag ska resa till Afrika?

2. Jag reser eftersom jag gilla lejon.

3. Jag är inte rädd fast resan är spännande.

4. Jag är en flicka som lejon inte älskar.
Näitä relatiivilauseita meillä ei ole ollut tunneilla eivätkä ne tule kokeeseen. Halukkaille tiedoksi: som-sanaa käytetään ruotsissa joka- lauseissa. Hänellä on koira, joka juo maitoa. Han har en hund, som dricker mjölk.


Koekertauksen sivulausemonisteen vastaukset: tehtävä 3

Järjestä sivulauseen sanat oikeaan järjestykseen:
KON SU KIE PRE

1. när sommarlovet börjar (kun kesäloma alkaa)

2. om jag inte får sommarjobb (jos en saa kesätöitä)

3. att jag inte blir förskyld (etten vilustu)

4. om min kusiner kommer med (jos serkkuni tulevat mukaan)

5. när jag kommer tillbaka (kun tulen takaisin)

Koekertauksen moniste nro 2: Konditionaalitehtävä 1

Suomenna lauseet

1. Jos olisin lintu, lentäisin etelään.
2. Jos lentäisin sinne, ottaisin aurinkoa ja uisin.
3. Jos ottaisin koko päivän aurinkoa, muuttuisin punaiseksi.
4. Jos muuttuisin punaiseksi, olisin tomaatti.
5. Jos olisin tomaatti, sinä söisit minut.
6. Siksi olen iloinen, etten ole lintu.

Kirjoita kysymykset ruotsiksi:

KONDITIONAALI: SKULLE + VERBIN PERUSMUOTO OM + VERBIN IMPERFEKTI

1. Vad skulle du köpa OM du FICK en miljon?

2. Vart skulle du resa OM du vann en flygbiljett?

3. Vem skulle du vilja vara om du inte var du? (vaikea lause, älä hermostu, josset osannut)

4. Var skulle du bo om du kunde välja?

Ruotsin koe 10.12 (huomaa muista luokista poikkeava päivä)


KOEALUE:

- Tema 2 Dialog "Om resor" s. 22 + Text "Lägerbrev" s. 24
- Med på resan: TB s. 23
- imperatiivi: TB s. 94 ja SB s. 38

-Tema 3 Dialog "Vad vet du om Norden" s. 28 + Text "P.S. Jeg snakker dansk nu!" s. 30
Adjektiivin vertailumuodot työkirjasta s. 56-57

Omien tehtävien palautuskansio

Palauta tähän kansioon tekemäsi tehtävät.
Kirjaa palautuksen otsikoksi oma nimesi.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Teema 2

Käy oheisen listan kanssa läpi, mitä sinulla tulisi olla tehtynä. Mikäli jokin on tekemättä, tee se listan järjestyksessä valmiiksi ja noudata myös tarkistusjärjestystä.

Alkuun luetunymmärtäminen työkirjan s.43 eli tehtävä 15. Kirjoita tehtävän vastaukset vihkoon. Näytä opettajalle.
1. Dialog 2 s. 22 luku ääneen ja sen suomennos.
2. Tärkeimpien aikailmaisujen kirjaaminen vihkoon telstikirjan s. 98. Vihkoon kirjoitettavia ilmauksia noin 7. Kirjoita ne sekä suomeksi että ruotsiksi.

3. Tekstikirjan s. 23 kuvasanasto. Kysele parin kanssa mikä on mikäkin tai opettele itseksesi.
4. Tee tehtävä 7 työkirjan sivulta 35, sekä a ja b.

5. Suomenna leirikirje Tekstikirjan s. 24. Mikäli CD on opettajalla vapaana, köy kuuntelemassa kpl nauhalta. Lue kappale tarkan suomennoksen ja kuuntelun jälkeen nauhalle. Kuunteluta nauha opettajalla.

6. Tee työkirjasta tehtävä 6a s. 34 ja 7a,b ja c s. 35-36. Huomaa, että osan tehtävistä voi tehdä parin kanssa yhdessä suullisesti. Muistakaa kuitenkin tarkistaa tehtävät aina niiden tekemisen jälkeen.

7. Kertaa imperatiivin muodostus linkistäRuotsin imperatiivi eli käskymuoto

8. Tehtävät 13a s. 41, 13b s 42 ja 11 c s.40.

Palautuskansiotyöskentelyä eli tehtävät palautetaan peda.netin palautuskansioon:
9. Kirjoita oma ohje a) jatkamalla 11c s. 40 lauseita ja kerro mihin tilanteeseen ohjeesi liittyvät.
B) ohjekirje Text 2 Tekstikirjan s. 24 mukaan. Käytä ohjeessa imperatiivia ja kirjoita ainakin kymmenen lausetta sekä suomeksi että ruotsiksi. c) Dialog 2 ajatuksen mukaisesti omista matkoista kertominen kirjallisesti. Älä kirjoita kysymyksiä vaan tee pelkistä vastauksista kokonainen teksti. Lisäksi vastaanhan kysymykseen jonkun matkan osalta Vad packar du med? Vad packade du med?

10. Kuvita ohjeesi tai matkakertomuksensa ennen lähettämistä palautuskansioon.

11. Teema 2 sanaston ja imperatiivin harjoittelua Premiär- sarjan verkkotehtävien avulla.

12. Tutustu Färsaariin ja Grönlantiin Tekstikirjan s. 25 tekstipätkien avul,a.

13. Testi.

Infinitiivi eli ruotsin kielen perusmuotoInfinitiivillä tarkoitetaan verbin perusmuotoa eli verbin ensimmäistä muotoa.

Minä tykkään uida.
Hän rakastaa ratsastaa.

Ruotsissa infinitiiviin tarvitaan lauseessa sana ATT:

Minä tykkään uida. Jag gillar ATT SIMMA.
Hän rakastaa ratsastaa. Han älskar ATT RIDA.

Apuverbien ja apuverbin kaltaisten verbien kanssa ATT -sanaa EI TULE.
Verbin perusmuoto voidaan ilmaista sellaisenaan verbin ensimmäisellä muodolla.

Minä voin syödä nyt. Jag kan äta nu.
Hän saa tulla meille. Han får komma till oss.

Eli perusmuodon yhteydessä kannattaa harjoitella myös apuverbit ja niiden kaltaiset verbit.

Lisää aiheesta:
Lisää infinitiivistä