Ranska

Oppiaineen sisällön kuvaus ja tavoitteet

8.-9. luokka
Opiskelun tavoitteena on oppia kommunikoimaan ranskan kielellä
jokapäiväisissä käytännön tilanteissa sekä innostaa oppilasta
jatkamaan ranskan kielen opiskelua toisen asteen koulutuksessa.
Kieltä harjoitetaan pääasiassa suullisissa viestintätilanteissa, mutta
oppilas oppii ilmaisemaan itseään myös yksinkertaisten
kirjoitettujen viestien avulla. Samalla tutustutaan ranskankieliseen
kulttuurialueeseen ja tapakulttuuriin.