Kuorotyypit

Kuorotyypit

KUOROTYYPPEJÄ

Lapsikuoro ( Sopraanot ja altot)
Naiskuoro ( Sopraanot ja altot)
Mieskuoro (Tenorit ja bassot)
Sekakuoro (Sopraanot, altot, tenorit ja bassot)