Linikkalanharjun alue

Linikkalanharju

Linikkalanharju sijaitsee Forssassa. Harju kulkee luode-kaakko-suuntaan. Harjun korkein kohta on lammin kohdalla 25m. Harju syntyi siten, että mannerjää suli ja sulaveden mukana tullut hiekka alkoi kasaantumaan.image.jpeg

Nummilähde

Nummilähde sijaitsee Lamminrannan lähistössä, kymppi-tien varrella. Vesi kulkee puisia rännejä pitkin katettuun vesialtaaseen, josta se jatkaa matkaansa alaspäin. Pohjavesi syntyy, kun sadevesi suodattuu valuessa maan kerrosten läpi. Parhaimmat lähteet sijaitsevat harjujen lähellä, kuten Nummilähde. Monilla paikkakunnilla juomavesi saadaan pohjavesistä.Mm. öljy- ja polttoainesäiliöt, vaarallisten aineiden kuljetukset, harjualueilla olevat huoltoasemat ja teollisuuslaitokset, maa-ainesten otto, teiden ja katujen suolaus ja ongelmajätteiden huolimaton varastointi ja käsittely uhkaavat pohjavesien pilaantumistaPhotoGrid_1446116089743.jpg

Linikkalanlammi

Linikkalanlammi sijatsee lähellä Forssan urheilukenttää. Se on uimista ja kalastamista varten. Linikkalanlammilla on hyppytorni. Lammen vieressä on matonpesupaikka. Sen ympärillä menee kävely/pyöräilytie, jonka varrella on kuntoilulaitteita. Linikkalanlammi on suppa. Se on syntynyt jääkauden sulamisvaiheessa, kun iso jäälohkare sulaa ja sitten sen yläpuolella oleva maa-aine romahtaa. Linikkalanlammen pituus on 450m ja leveys 150m. Järven syvyys vaihtelee 0-24m.image.png

Nummen sorakuoppa

Nummen sorakuoppa oli ennen kunnon harju, mutta nykyään sen keskelle on kaivettu suuri sorakuoppa. Harjujen maa-aines koostuu erilaisista hiekkaseoksista ja sorista. Ne ovat kerrostuneet päällekkäin ja alimmaiseksi ovat jääneet jäätikön liikuttamat suuret kivet ja päällimmäiseksi kasautui hiekkaa. Soraa käytetään Suomessa runsaasti esimerkiksi teiden päällystämiseen ja rakennustöissä käytetään soraa ja murskeita lisäämään kantavuutta.

nummi.jpg

Saksanrimpi

Saksanrimpi on suppa, joka on Heikan koulun ja ammattikoulun välissä. Jääkauden aikana maan alla oli jäätä. Sitten kun jää suli, maa romahti ja paikalle tuli kuoppa. Suppa voi olla kuiva tai siinä voi olla lampi.

Saksanrimmen keskellä on lampi, mutta se on lähes soistunut umpeen. Sisämaassa on kaksi tapaa miten suot syntyvät. Metsämaan soistumisen ja vesistöjen umpeenkasvun seurauksena. Saksanrimpi on syntynyt jälkimmäisellä tavalla.

Forssan vesihuolto

Forssan vesijohtovesi on peräisin Vieremänharjun pohjavesiesiintymästä. Korvaavaa varavesilähdettä on etsitty jo vuosikymmeniä, mutta päätöstä ei ole vielä tehty. Varavesilähteitä on etsitty mm. Räyskälästä, Tammelan Kaukolannummesta ja Kuivanjärvenharjusta.

Hätätilanteessa Forssassa on tarkoitus johtaa Kaukjärvestä vettä pohjavesialtaaseen, jonka hiekka suodattaa järviveden ja syntyy pohjavettä.