Maantiedon lopputyö (projekti)

Työohjeet

  • voi tehdä 1-4 oppilaan ryhmissä
  • aihe valitaan itse: liittyy maantietoon / biologiaan
  • toteutustapa valitaan itse
  • numeroarviointi 4-10:
  • arvioinnissa painotetaan työn omaa osuutta, esim. oma tutkimus, omat kuvat, omat mielipiteet
  • palautus to 17.5.

Toteutustapoja

- valokuvakollaasi
- diaesitys
- video

- lehti
- sarjakuva
- posteri (juliste esim. omasta tutkimuksesta)
- tutkimusraportti

- peli