Luku 17. Energiankäytöstä jää iso ekologinen jalanjälki

Energiankulutus-tehtäviä

Kirjoita vastaukset vihkoon muistiinpanojen jälkeen.
1.
a) Kuinka monta prosenttia Suomessa käytetystä energiasta tuotettiin uusiutuvilla energianlähteillä v. 2017?
b) Mikä on Suomessa eniten käytetty uusiutuva energianlähde? Paljonko sen osuus on kokonaisenergiankulutuksesta?
c) Mitkä ovat kolme eniten käytettyä uusiutumatonta energianlähdettä? Paljonko niiden osuus on yhteensä energiankulutuksesta?

Energialähteet Suomessa 2017
Energiankulutus v. 2016