3. Suomen ilmasto

Kysymyksiä ilmastonmuutoksesta

Vastaa vihkoosi tai tee vastaukset maantiedon kansioon tietokoneella!
Katso viereiset videolinkit ja käytä lähteenä nettisivuja:
http://wwf.fi/uhat/ilmastonmuutos/

https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio

1. Mitä tarkoitetaan maapallon ilmastonmuutoksella? Eli miten ilmasto muuttuu tällä hetkellä? Kuinka paljon?

2. Nykyisin ilmasto muuttuu, koska kasvihuoneilmiö voimistuu.
a) Mikä on kasvihuoneilmiö? (Mitkä kaasut ilmakehässä sen aiheuttavat?)
b) Miten ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä? (Mitkä ihmisen tekemät asiat lisäävät kasvihuonekaasuja ilmakehässä?)
c) Miten jokainen suomalainen voisi omassa elämässään hillitä ilmastonmuutoksen voimistumista?

3. Mitä seurauksia (kerro esimerkkejä) ilmastonmuutoksella on
a) Suomessa?
b) koko maailmassa?

Kun olet valmis, pelaa Ilmastovisaa sivulla
https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio