Liikunnan arviointi

Arviointikriteerien lukeminen

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Olen tutustunut arviointikriteereihin.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

3-6 luokkien arvioinnin pohjana olevat tavoitteet

Opetuksen tavoitteet

T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä.

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.

Liikunnan arviointikriteerit 7-9 luokalla

Arvioitavat tavoitteet 

 

 

 

 

LIIKUNTATAIDOT 

Arvosana 5-6 

 

Arvosana 7-8 

 

Arvosana 9-10 

 

Hyvä (arvosana 8) osaaminen 9.lk lopussa 

Perusliikuntataidot  

T2 havaintomotoriikka  

T3 tasapaino- ja liikkuminen  

T4 välineenkäsittely   

Arvioinnin kohteet:  

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa 

Motoriset perustaidot (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) eri liikuntamuodoissa 

Osallistun eri liikuntamuotojen harjoitteluun.  

Käytän perustaitoja eri liikuntamuodoissa. 

Käytän ja yhdistän perustaitoja eri liikuntamuodoissa. 

Sovellan perusliikunta-taitoja joissakin liikuntamuodoissa. 

  

Osaan erityistaitoja joissain tai useissa liikuntamuodoissa. 

  

  

Oppilas tekee useimmiten tarkoituksen-mukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa. 

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumistaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa. 

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja useimmissa opetetuissa liikuntamuodoissa. 

T5 Fyysisten ominaisuuksien arviointi, ylläpito ja kehittäminen 

 -nopeus 

-kestävyys 

-voima 

-liikkuvuus 

Harjoittelen arvioimaan ja kehittämään joitakin fyysisiä ominaisuuksiani liikuntatunnilla. Tarvitsen paljon tukea.  

  

  

Harjoittelen arvioimaan ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiani liikuntatunnilla.  

  

  

Harjoitan monipuolisesti fyysisiä ominaisuuksiani liikuntatunnilla.  

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja sen pohjalta harjoittaa voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta.  

  

  

Uima- ja pelastustaidot T6 

Arvioinnin kohteet:  

Uima- ja vesipelastustaidot  

Osallistun uinti-harjoitteluun.  

Uin 25m yhtä uimatapaa käyttäen. 

Hyppään syvään veteen ja uin 200m joista 50m selällään koskematta pohjaan välissä. Osaan pelastaa vedestä. 

  

Uin sujuvasti eri uintitekniikoilla 

  

  

Oppilas osaa uida, pelastautua ja pelastaa vedestä.  

  


TUNTITYÖSKENTELY 

 Arvosana 5-6 

 Arvosana 7-8 

 Arvosana 9-10 

  Hyvä (arvosana 8) osaaminen 9.lk lopussa 

T1 Yrittäminen  

Arvioinnin kohteet:  

Työskentely ja yrittäminen

Osallistun useiden liikunta-muotojen harjoitteluun. 

  

Osallistun kaikkien liikuntamuotojen harjoitteluun. 

  

Osallistun kaikkien liikuntamuotojen harjoitteluun aktiivisesti parhaani yrittäen. 

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntamuotoja.  

T7 T10 Työskentelytaidot  

Arvioinnin kohteet: 

Toiminta liikuntatunneilla

Työskentelytaidot 
 

Tarvitsen tukea harjoitellessani asiallista ja turvallista työskentelyä.  

 Harjoittelen itsenäistä työskentelyä. 

  

Työskentelen asiallisesti ja turvallisesti. 

  
Kykenen yleensä toimimaan itsenäisesti. 

  

Työskentelen asiallisesti ja toimintani edistää liikuntatuntien turvallisuutta.  

  
Kykenen aina toimimaan itsenäisesti. 

Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla. 

 Oppilas osaa pääsääntöisesti työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.  

Toiminta ryhmän jäsenenä T8,T9 

Arvioinnin kohteet: 

Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot 

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa  

  

  

Minun on vaikea työskennellä kaikkien kanssa.  

Tarvitsen paljon tukea harjoitellessani toimintani ja tunneilmaisuni säätelemistä. 

Noudatan joskus reilun pelin periaatteita. Harjoittelen vastuunkantoa.

Kykenen työskentelemään kaikkien kanssa. 

 Kykenen usein säätelemään toimintaani ja tunneilmaisua toiset huomioon ottaen. 

Noudatan reilun pelin periaatteita ja otan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista, en häiritse muiden oppimista. 

Kykenen työskentelemään kaikkien kanssa.  

Kykenen säätelemään toimintaani ja tunneilmaisua toiset huomioon ottaen. 

Noudatan reilun pelin periaatteita ja otan vastuuta yhteisistä oppimistilanteista, en häiritse muiden oppimista, käytökseni on moitteetonta. 

Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.  

Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.  

  

  

 

 

Lisätietoa motorisista perustaidoista

 

   
Staattinen ja dynaaminen tasapaino
 • pystyasennot
 • pää alaspäin asennot
 • pyöriminen
 • heiluminen
 • pysähtyminen
 • väistäminen
 • koukistaminen
 • ojentaminen
 • kieriminen
Perustaidot ja liikeyhdistelmät
 • käveleminen
 • juokseminen
 • loikkiminen
 • rytmissä hyppiminen
 • hyppeleminen
 • kiipeileminen
 • laukkaaminen
 • liukuminen
 • kinkkaaminen
Itsestä poispäin tapahtuvat ja vastaanottavat liikkeet
 • vierittäminen
 • heittäminen
 • potkiminen
 • työntäminen
 • lyöminen
 • pomputtaminen
 • kiinniottaminen