Minna Kauranen

OPSista

KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMASTA VUOSILUOKILLA 7-9

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin.

Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle.

Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen ja niiden luova soveltaminen.

Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä.

SISÄLLÖT
Tila- ja ympäristötaide
Taidehistoria
Nykytaide
Graafinen suunnittelu
Sommittelu
Värioppi, värin merkitys
Perspektiivioppi

Erilaisten piirustusvälineiden käyttö
Kolmiulotteinen piirtäminen ja muototaju
Tutustuminen sarjakuvaan
Tutustuminen valokuvaukseen
Perehtyminen grafiikan menetelmiin
Tekstin kuvittaminen
Kalligrafian menetelmiin tutustuminen
Väri, muoto ja tila erilaisin tekotavoin
Erilaisiin maalausmenetelmiin ja -aineisiin tutustuminen
Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen
Itsevalmistetut materiaalit

Arvostus omaa tekemistä ja teosta kohtaan (töiden viimeistely ja kehystys)
Visuaalisen kulttuurin tulkinta (kuvanlukutaito, kuva-analyysi, arkkitehtuuri, teollinen muotoilu, taiteilija ammattina ja rooli yhteiskunnassa, yhteiset arviointitilaisuudet, kirjaston ja internetin hyödyntäminen)