Itsearviointi

Merkitys, arvot ja asenteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Väite12345
T1. Kemian opinnot kannustavat ja innostavat minua kemian opiskeluun.
T2. Olen oppinut asettamaan tavoitteita omalle työskentelylle ja työskentelemään pitkäjänteisesti.
T3. Olen oppinut ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.
T4. Olen saanut tietoa siitä, miten voin käyttää kemian osaamista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä tietoa siitä, miten arvioin omien valintojeni merkitystä luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta.

 1. Olen täysin eri mieltä
 2. Olen jokseenkin eri mieltä
 3. En ole samaa enkä eri mieltä
 4. Olen jokseenkin samaa mieltä
 5. Olen täysin samaa mieltä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tutkimisen taidot

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Väite12345
T5. Osaan muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä sekä suunnitella koejärjestelyn, jonka avulla saan kysymyksiini vastauksia.
T6. Osaan työskennellä kokeellisissa töissä turvallisesti ja suunnitelmallisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.
T7. Osaan käsitellä ja tulkita kokeellisten töiden tutkimustuloksia sekä esittää niitä muille. Osaan myös arvioida tulosten avulla koko tutkimuksen onnistumista.
T8. Osaan suunnitella ja kehittää kemian tutkimusasetelmia yhteistyössä muiden kanssa.
T9. Olen oppinut käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen.

 1. Olen täysin eri mieltä
 2. Olen jokseenkin eri mieltä
 3. En ole samaa enkä eri mieltä
 4. Olen jokseenkin samaa mieltä
 5. Olen täysin samaa mieltä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Väite12345
T10. Osaan käyttää kemian käsitteitä täsmällisesti ja osaan jäsentää kemian käsitteitä loogiseen käsiterakenteeseen (esim. käsitekartaksi).
T11. Osaan piirtää tai rakentaa erilaisia malleja, joiden avulla pystyn selittämään aineen rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä.
T12. Osaan perustella mielipiteitäni kemian avulla ja osaan arvioida erilaisten tietolähteiden luotettavuutta.
T13. Olen oppinut hahmottamaan, millainen on luonnontieteellisen tiedon luonne, miten tieto kehittyy ja mitä ovat tieteelliset tavat tuottaa tietoa.
T14. Ymmärrän, miten aineen rakenne vaikuttaa sen ominaisuuksiin.
T15. Osaan soveltaa kemian tietoja ja taitoja erilaisissa yhteyksissä omassa elämässä tai muissa oppiaineissa.

 1. Olen täysin eri mieltä
 2. Olen jokseenkin eri mieltä
 3. En ole samaa enkä eri mieltä
 4. Olen jokseenkin samaa mieltä
 5. Olen täysin samaa mieltä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake