5. Alkyynit

1. Alkyynit

Alkyyni on hiilivety, joka rakentuu vain hiilestä ja vedystä ja jossa on vähintään yksi kolmoissidos hiiliatomien välillä. Kolmoissidoksen perusteella alkyyni luokitellaan tyydyttymättömäksi yhdisteeksi. Kolmoissidos myös jäykistää molekyylin rakennetta siltä kodin missä sidos sijaitsee, eivätkä hiiliatomit tai niihin liittyneet vetyatomit voi vaihtaa paikkaa niin helposti kuin yksinkertaisen sidoksen kohdalla. Myös alkyynit voivat olla suorakejuisia, haaroittuneita ja rengasrakenteisia.


alkyynit.jpg


propyne.jpgAlkyynit nimetään hiilirungon perusteella. Nimen etuliite muodostetaan hiiliatomien lukumäärän mukaan, ja nimen loppuosa on -yyni. Esimerkiksi propyynissa etuliite prop- tarkoittaa, että hiilirunko on kolmen hiilen pituinen, ja nimen pääte -yyni sitä, että hiiliatomien välillä on yksi kolminkertainen sidos.

Propyynissa ensimmäinen hiiliatomi muodostaa kolminkertaisen sidoksen keskimmäisen hiiliatomin kanssa ja yhden yksinkertaisen sidoksen vetyatomien kanssa. Keskimmäinen hiiliatomi on liittynyt ensimmäiseen hiileen kolminkertaisella sidoksella ja kolmanteen hiileen yksinkertaisella sidoksella. Keskimmäiseen hiileen ei liity yhtään vetyä, koska hiiliatomi on jo muodostanut suurimman mahdollisen määrän eli neljä sidosta hiiliatomien kesken. Kolmas hiili on liittynyt keskimmäiseen hiileen yksinkertaisella sidoksella ja muodostanut kolme sidosta vetyatomien kanssa.

Huomaa, että kun yksinkertaisen sidoksen tilalla on kolmoissidos, niin sidokset vievät paikan neljältä vedyltä. Alkyynimolekyylillä on siis kaksi vetyatomia vähemmän kuin vastaavalla alkeenilla ja neljä vetyatomia vähemmän kuin vastaavalla alkaanilla. Esimerkkinä sarja etaani (C2H6), eteeni (C2H4) ja etyyni (C2H2).

vertailu.jpg

2. Kolme keveintä alkyyniä

Alkyynejä
YhdisteRakennekaavaMolekyylimalli
etyyni
C2H2
C2H2.jpg ethyne.jpg
propyyni
C3H4
C3H4.jpg propyne-table.jpg
butyyni
C4H6
C4H6.jpg butyne.jpg

3. Etyyni

ethyne-full.jpg

Etyyni (C2H2) on pienin kolmoissidoksellinen hiilivety. Se on hyvin reaktiivinen, väritön ja hajuton kaasu. Etyynin molekyylikaava voidaan kirjoittaa myös muodossa CHCH tai [[$\text{HC}\equiv \text{CH}$]]. Jälkimmäisessä on merkittynä näkyviin hiiliatomien välinen kolmoissidos. Siitä yhdisteen voi tunnistaa tyydyttymättömäksi yhdisteeksi.


Etyyni

Dmitry-Kalinovsky_shutterstock_119159362-peda.jpg
Etyynin palaessa vapautuu hyvin paljon energiaa. Liekin lämpötila voi nousta jopa 3 000 asteeseen, joten sitä käytetään esimerkiksi hitsauskaasuna.

Tiivistelmä

  • Alkyyni on hiilivety, joka rakentuu vain hiilestä ja vedystä ja jossa on vähintään yksi kolmoissidos hiiliatomien välillä.
  • Alkyynit luokitellaan kolmoissidoksen perusteella tyydyttymättömäksi yhdisteeksi.
  • Etyyni (C2H2) on pienin alkyyni.
  • Etyynin palaessa vapautuu hyvin paljon energiaa, joten sitä käytetään esim. hitsauskaasuna.