6. Alkoholit

Tärkeät sisällöt

Alkoholien tunnusomaiden ryhmä on hydroksyyliryhmä (OH)

Moniarvoiset alkoholi sisältävät useita OH-ryhmiä

Alkoholeja käytetään liuottimina