6. Alkoholit

Tiivistelmä

  • Alkoholin tunnistaa hydroksyyliryhmästä (OH)
  • Metanoli (CH3OH) on pienimolekyylisin alkoholi.
  • Etanolia (CH3CH2OH) käytetään liuottimena, teollisuuden raaka-aineena ja desinfiointiaineena.
  • Marjojen ja hedelmien kypsyessä voi muodostua etanolia. Se muodostuu mikrobien aineenvaihduntatuotteena sokerista
  • Bioetanoli on käymisteitse valmistettua polttoaineena käytettävää etanolia.
  • Vahvat alkoholit tappavat mikrobeja. Niitä käytetään desinfiointiaineina.