Lisätietoa: alkaanien ja alkoholien ominaisuuksien vertailua

Alkaanien ja alkoholien ominaisuuksien vertailua

Lyhytketjuisten alkaanien ja alkoholien ominaisuuksissa on suuria eroja. Alkaanit eivät liukene veteen, mutta alkoholit liukenevat. Alkaanien sulamis- ja kiehumispisteet ovat alhaisempia kuin vastaavien alkoholien. Alkoholin hiiliketjuun pituuden lisääntyessä sen ominaisuudet lähenevät vastaavan alkaanin ominaisuuksia.


Alkaanien ja yksiarvoisten alkoholien ominaisuuksien vertailua
YhdistepariLiukoisuus veteenSulamispiste (°C)Kiehumispiste (°C)
metaani ei −183 −162
metanoli hyvä −98 65
etaani ei −183 −87
etanoli hyvä −114 78
: :::
dekaani ei −30 174
dekanoli huono 7 230OH-ryhmän vaikutus alkoholimolekyylin ominaisuuksiin on merkittävämpi lyhyt- kuin pitkäketjuisissa molekyyleissä. Alkoholimolekyylit liittyvät toisiinsa OH-ryhmien välille muodostuvilla vetysidoksilla. Mitä pienempi alkoholimolekyyli on kooltaan, sitä merkittävämpi on OH-ryhmän vaikutus aineen ominaisuuksiin.

Alkaaneissa ei ole OH-ryhmää, eikä vetysitoutumista tapahdu. Tämän vuoksi lyhytketjuisten alkoholien sulamis- ja kiehumispisteet ovat huomattavasti korkeammat kuin vastaavilla alkaaneilla. Sama ilmiö on syynä alkoholien parempaan vesiliukoisuuteen. Alkoholimolekyylit kytkeytyvät vesimolekyyleihin vetysidoksilla.


Video alkoholien erilaisista ominaisuuksista.