Kemian ammatti liikenteen parista

Uusia energianlähteitä ja vähemmän päästöjä

Liikenne on yksi maailman suurimmista energiankuluttajista, ja sen määrä kasvaa koko ajan. Yhä useammalla on varaa oman auton ostoon ja lentoliikenne on jatkuvassa kasvussa. Valtaosa liikenteen käyttämästä energiasta saadaan fossiilisista polttoaineista, joten on tärkeää kehittää polttoaineseoksia, joiden antama energia on entistä suurempi ja joiden aiheuttamat hiukkas- ja kaasupäästöt ovat entistä pienempiä. Samalla haetaan myös kestävämpiä energian tuotantotapoja.

Kemia on tiede, jolla voidaan vähentää myös liikenteen energiankulutusta. Kemian avulla voidaan kehittää uusia energianlähteitä. Esimerkiksi biopolttoaineita valmistetaan uusiutuvista luonnonvaroista. Kemia tutkii myös materiaaleja.


shutterstock_185515808.jpg