Kemian ammatti liikenteen parista

Suomen kylmät olot vaativat kemiaa

Alkoholeja (glyserolia, etyleeniglykolia ja propyleeniglykolia) käytetään esim. lentokoneiden siipien jäätymisen estämiseen