Kemian ammatti liikenteen parista

Uusia energianlähteitä ja vähemmän päästöjä

Liikenne on yksi maailman suurimmista energiankuluttajista, ja sen määrä kasvaa koko ajan. Yhä useammalla on varaa oman auton ostoon ja lentoliikenne on jatkuvassa kasvussa. Valtaosa liikenteen käyttämästä energiasta saadaan fossiilisista polttoaineista, joten on tärkeää kehittää polttoaineseoksia, joiden antama energia on entistä suurempi ja joiden aiheuttamat hiukkas- ja kaasupäästöt ovat entistä pienempiä. Samalla haetaan myös kestävämpiä energian tuotantotapoja.

Kemia on tiede, jolla voidaan vähentää myös liikenteen energiankulutusta. Kemian avulla voidaan kehittää uusia energianlähteitä. Esimerkiksi biopolttoaineita valmistetaan uusiutuvista luonnonvaroista. Kemia tutkii myös materiaaleja.


shutterstock_185515808.jpg

Suomen kylmät olot vaativat kemiaa

jaatymisen-ehkaiseminen-taitto.pngTalviset olosuhteet ovat pakottaneet miettimään, miten teiden jäätymistä voidaan ehkäistä ja miten kertyvä lumi saadaan sulamaan maanteillä. Kemiallisena ilmiönä tilanteessa on kyse veden jäätymispisteestä ja sen muuttamisesta käyttämällä jotain kemikaalia.

Lisäämällä veteen esim. natriumkloridia (NaCl) veden sulamispiste laskee useita asteita. Suolan avulla (NaCl, CaCl2) veden sulamispiste saadaan laskemaan jopa 20 oC:seen.

Alemman sulamispisteen lisäksi suola rikkoo tamppaantuneen lumen rakenteen, jolloin sen harjaaminen helpottuu. Suolaa voidaan levittää lumisateen aikana, jolloin lumi pysyy rakeisena.

Viereisessä kuvassa on jäänestossa ja jään sulattamisessa käytettyjä kemikaaleja. Alkoholeja (glyserolia, etyleeniglykolia ja propyleeniglykolia) käytetään esim. lentokoneiden siipien jäätymisen estämiseen. Muita taas käytetään katujen jään sulattamiseen.


shutterstock_369274808.jpg

Selvitä ja pohdi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

A) Mitä tarkoitetaan oktaaniluvulla?


B) Selvitä, miten eri polttoaineet (kerosiini, diesel jne.) eroavat toisistaan.


Tehtävät voidaan tehdä myös ryhmissä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake