6. Alkoholit

2. Alkoholeja on monenlaisia

Alkoholit on laaja orgaanisten yhdisteiden ryhmä. Alkoholin tunnistaa hiiliketjuun liittyneestä hydroksyyliryhmästä (OH). Alkoholimolekyylin hiilivetyketju voi olla suora, haaroittunut ja rengas. Hiilivetyketjuun voi liittyä useampi kuin yksi alkoholiryhmä.
alkoholit.jpg


propanol.pngAlkoholit nimetään hiilirungon perusteella. Nimen etuliite muodostetaan hiiliatomien lukumäärän mukaan, ja nimen loppuosa on -anoli, kun hydroksyyliryhmä sijaitsee hiiliketjun päässä.

Esimerkiksi propanolissa etuliite "prop" tarkoittaa, että hiilirunko on kolmen hiilen pituinen, ja nimen pääte "anoli" sitä, että hiiliketjun päässä on OH-ryhmä. Kaikki sidokset yhdisteessä ovat yksinkertaisia sidoksia. OH ryhmän happi kiinnittyy yhdellä sidoksella hiiliatomiin ja toisella sidoksella vetyyn.