Äidinkieli ja kirjallisuus

Luettavat kirjat ja niiden vaikutus arvosanaan

Koska kaunokirjallisuuden lukeminen on aivan olennainen osa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta, on seutukunnallisesti sovittu, että jokaisen kunnan yläkoulussa on seuraavat minimivaatimukset luettavien kokonaisteoksien määrälle (joiksi luetaan sekä romaanit, novellikokoelmat, runokirjat, sarjakuva-albumit että tietokirjat). Arvosana ei kuitenkaan määräydy pelkästään luetuista kirjoista tehdyistä töistä vaan siihen vaikuttavat myös muut kirjalliset ja suulliset tuotokset. Wilman koeluetteloon merkittävissä kirjatöissä on aina kerroin kaksi, mikä kuvaa niiden merkitystä arvosanan muodostumisessa.

9 - 10 Vähintään seitsemän kirjaa
8 Kuusi kirjaa
7 Viisi kirjaa
6 Kolmesta neljään kirjaa riippuen kirjoista
5 Vähintään kaksi kirjaa
4 Ei yhtään luettua kirjaa.