Natsit

Elämää kolmannessa valtakunnassa

KOLMAS VALTAKUNTA

- Natsein hallitsema Saksa oli poliisivaltio. Kuka tahansa saksalainen saattoi joutua tekemisiin Gestapon eli salaisen poliisin kanssa. Heti valtaan tultuaan natsit alkoivat sulkea keskitysleireille henkilöitä, joita he pitivät vihollisinaan.

- Natsien mielestä juutalaiset olivat Kolmannen valtakunnan vihollisia. Heitä alettiin vainota järjestelmällisesti. Juutalaisten omistamia liikkeitä boikotoitiin, heitä kiellettiin joidenkin ammattien harjoittaminen. Juutalaisten ja saksalaisten avioliitot kiellettiin ja heiltä riistettiin kansalaisoikeudet. Jos juutalainen halusi muuttaa Saksasta, niin hän joutui jättämään omaisuutensa Saksaan. Myöskään poliisit eivät suojelleet juutalaisia katuväkivallalta.

- Monet saksalaiset kannattivat kiihkeästi natseja, mutta useimmat oppivat elämään natsein vallan alla, koska heidän mielestään hyviä puolia oli enemmän kuin huonoja. Hitlerin valtaan nousun myötä Saksan talous näytti kohenevan. Kolmannessa valtakunnassa aikaisemmin Saksaa vaivannut työttömyys saatiin kuriin. Natsit tekivät lopun myös sekasortoisesta sisäpolitiikasta.

- Saksalaiset saivat kaipaamansa kurin ja järjestyksen yhteiskuntaan. Lisäksi natsien arvosteleminen heidän päästyään valtaan oli hengenvaaralista. Saksalaiset sulkivat silmänsä kolmannen valtakunnan epäkohdilta

- Natsien ote ulottui kaikkialle Saksassa. He määräsivät millaista ohjelmaa radiossa sai esittää, mitä elokuvia tehtiin sekä millaisia lehtiä ja kirjoja julkaistiin. Koulut ja yliopistot otettiin tiukkaan valvontaan ja ne valjastettiin natsien propagandan levitykseen. Pojille ja tytöille oli omat nuorisojärjestöt, joihin kuuluminen oli lähes pakollista. Jopa loman viettoon natsit loivat oman organisaationsa.

- Hitlerin päämäärä oli tehdä Saksasta sotilaallinen ja taloudellinen suurvalta. Hänen johdollaan Saksassa alkoi valtava asevarustelu. Toimillaan saksalaiset rikkoivat räikeästi Versaillesin rauhansopimusta. Natsien päämäärä oli luoda Suur-Saksa, jonka rajojen sisällä asuisi suurin osa tai kaikki Euroopan saksalaiset.

- Hitler halusi tehdä Saksan taloudellisesti riippumattomaksi muista maista. Saksalta puuttui kuitenkin monia raaka-aineita. Hitler suunnitteli ratkaisevansa ongelman valloittamalla Saksalle alueita, joilla oli raaka-aineita. Natsien mielestä alueiden valloittamisessa ei ollut mitään tuomittavaa, koska saksalaiset olivat rodullisesti parempia kuin esimerkiksi slaavilaiset ali-ihmiset.

Natsien nousu valtaan

NATSIEN NOUSU VALTAAN

- Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksa muuttui keisarikunnasta tasavallaksi. Koska tasavalalta perustettiin Weimarin kaupungissa, niin sitä kutsutaan Weimarin tasavallaksi. Saksasta oli vihdoinkin tullut demokratia.

- Weimarin tasavalta joutui kamppailemaan olemassa olostaan heti perustamisestaan lähtien. Ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä Saksassa oli useita aseellisia ryhmiä, jotka pyrkivät valtaan esim. kommunistit. Heitä vastaan taistelivat oikeiston vapaajoukot. Lisäksi sekasortoa lisäsivät ryhmät, jotka pyrkivät itsenäistymään Saksasta.

- Sotilaat, virkamiehet, suurmaanomistajat, ja teollisuuden rahamiehet vastustivat Weimarin tasavaltaa ja usein vaihtuvat hallitukset eivät saaneet näitä ryhmiä taakseen.

- Saksan kurjuutta lisäsi talouden heikko tila ja nopea inflaatio. Kun Saksa ei pystynyt maksamaan sotakorvauksia, niin Ranska miehitti Ruhrin alueen, joka oli Saksan teollisuuden sydän. Saksa talous syöksyi hyperinflaatioon ja raha menetti kaiken arvonsa.

- Syksyllä 1923 yritti pieni ääriryhmä vallankaappausta Muchenissä. Ryhmää johti entinen korpraali Adolf Hitler. Kaappausta kutsutaan oluttupakaappaukseksi, koska se alkoi oluttuvasta. Hitlerin ja hänen kannattajiensa yritys epäonnistui ja Hitler joutui vankilaan, jossa hän kirjoitti kirjansa Taisteluni.

- Natsit vaativat vahvaa johtajaa demokratian sijasta. Versaillesin rauhansopimus oli revittävä. Saksankieliset alueet oli yhdistettä Suur-Saksaksi. Juutalaiset oli pistettävä kuriin ja Saksasta oli tehtävä jälleen kerran suurvalta.

- Weimarin tasavalta voimistui 20-luvun puolivälissä. Inflaatio saatiin kuriin ja Yhdysvalloista saatujen lainojen avulla talous elpyi. Puolueet pystyivät sopimaan yhteistyöstä. Saksa paransi suhteitaan naapureihinsa ja liittyi kansainliittoon. Ääriryhmien esimerkiksi natsein kannatus pysyi alhaisena.

- Yhdysvalloista alkanut lama levisi nopeasti Saksaan ja romahdutti Saksan talouden. Miljoonat ihmiset joutuivat työttömiksi. Natsit käyttivät tilannetta hyväkseen. He lupasivat taata työpaikat. Miljoonat saksalaiset äänestivät natseja ja Hitleristä tuli nopeasti merkittävä poliitikko. Myös natsein verivihollisten kommunistein kannatus lisääntyi.

- Natsien vaalimenestyksen takana oli tehokas propaganda, Hitlerin karisma, SA-joukkojen terrori, runsas vaalikassa ja ihmisten tyytymättömyys ja pettymys vanhojen puolueiden kykyyn hoitaa Saksan taloutta. Lisäksi natsit lupasivat ihmisille asioita, joita ihmiset halusivat kuulla.

- Hitler pääsi valtaan laillisin keinoin. Kommunistien kasvavaan kannatusta pelänneet oikeisto puolueet liittoutuivat natsien kanssa. Hitlerille tarjottiin valtakunnankanslerin (pääministeri) paikkaa uudessa hallituksessa. Saksan oikeisto luuli voivansa käyttää Hitleriä hyväksi ja hallitsevansa kulisseissa. He erehtyivät. Hitlerillä ei ollut aikomustakaan jakaa valtaa kenenkään kanssa.

- Natsit olivat vallassa ja heillä ei ollut aikomustakaan luopua siitä. Lavastamalla kommunistit syyllisiksi valtiopäivätalon polttamiseen natsit saivat kiellettyä kommunistisen puolueen. Valtiopäivät hyväksyvät myös poikkeuslain, joka siirsi valtaa hallitukselle eli Hitlerille.

- Kun presidentti Hindenburg kuoli, niin Hitler yhdisti presidentin ja valtakunnankanslerin virat. Hänestä tuli Fuhrer, johtaja. Armeijan sotilaat vannoivat henkilökohtaisen uskollisuudenvalan Hitlerille. ”Pitkien puukkojen” yönä Hitler murhautti kilpailijansa SA-joukkojen ja natsipuolueen riveissä. Hänestä oli tullut Saksan diktaattori.

Miten natsit hoitivat työttömyyttä?

- julkinen rakentaminen esim. moottorityöt

-armeijan jälleen varustaminen tilauksia tehtailta

- naisia kehotettiin jäämään kotiin hoitamaan lapsia

Miksi natsit vihasivat juutalaisia?

- Juutalaiset olivat sopiva syntipunkki Saksan ongelmiin. Työttömyys, Saksan häviö ensimmäisessä maailmansodassa, vanha juutalaisvastaisuuden perinne.

- Juutalaiset uhkasivat olemassa olollaan saksalaisen veren puhtautta (seka-avioliitot). Natseilla oli päähänpinttymä veren puhtaudesta ja ”ihmisrotujen” eriarvoisuudesta. Saksalaiset eli arjalaiset olivat puhtain ja paras rotu. Itä-Euroopan slaavilaiset kansat olivat ali-ihmisiä. Sopivia orjiksi. Juutalaiset olivat kaikkein huonoin rotu, joka oli määrä hävittää