Historiaa selkeästi ja lyhyesti (toivottavasti).

Historiaa selkeästi ja lyhyesti (toivottavasti).


Ranskan vallankumoukselle oli monia syitä.

Valtiopäivien kutsuminen koolle johti vallankumouksen alkamiseen.

Vallankumouksen jälkeen Ranskassa tehtiin moni uudistuksia.

Vallankumous johti terroriin, missä kuoli kymmeniä tuhansia kansalaisia sekä kuningaspari. Sotia, nälkää, sekasortoa.

Napoleon

Kenraali Napoleon nousi valtaa. Hän lopetti sekasorron. Napoleon halusi valloitta koko Euroopan.

Napoleon ei onnistunut kukistaa Englantia, koska Englanti oli saari ja sillä oli hyvä laivasto.

Napaolen päätti eristää Englannin muusta Euroopasta.

Ruotsi ei halunnut lopettaa kauppa Englannin kanssa, koska se myi paljon tervaa Englantiin. Ruotsin kuningas vihasi Napoleonia.

Venäjä lupasi painostaa Ruotsia. Sen palkinto oli Suomi.

Marssi Moskovaan

Ranskan ja Venäjän välit kiristyivät. Napoleon hyökkäsi Venäjälle.

Venäjä armeija ei ryhtynyt taistelemaan vaan vetäytyi Itään. Venäjä oli hyvin suuri.

Venäläiset käyttivät "poltetun maan taktiikkaa". Ranskalaisilla oli vaikeuksia löytää ruokaa.

Kulkutaudit surmasivat sotilaita.

Kun Napoleonin armeija saapui Moskovaa, venäläiset polttivat sen.

Talvi tuhosi Ranskan armeijan.

Euroopan valtiot tekivät liiton Ranskaa vastaan. Napoleon joutui luopumaan vallasta.

 

Kpl 2 Suomen sota ja Suomen liittäminen Venäjään

Talvella 1808 Venäjä hyökkäsi Suomeen.

Ruotsin armeija oli huonosti koulutettu. Sotilailla ei ollut riittävästi aseita, vaatteita ja ruokaa.

Kulkutaudit tappoivat sotilaita.

Venäjä valloitti helposti Suomen.

Kun rauha tehtiin 1809, Ruotsi antoi Suomen Venäjälle.

Porvoon valtiopäivät

Venäjän keisari tiesi, että Venäjä ja Ranska sotisivat tulevaisuudessa.

Venäjä pelkäsi, että suomalaiset aloittaisivat kapinan.

Venäjän keisari kutsui suomalaisten edustajia kokoukseen. Neljä säätyä aatelisto, papisto, porvaristo, talonpojat.

Suomalaiset lupasivat, että olisivat uskollisia Venäjälle ( ei kapinoita). Keisari lupasi, että

suomalaisten elämä ei muuttuisi. Samat lait, uskonto, tavat.

Suomi oli osa Venäjää, mutta suomalaiset päättivät monista asioista itse. Suomella oli autonomia eli itsehallinto.

Porvarit olivat kauppiaita ja käsityöläisiä, asuivat kaupungeissa.

Talonpojat olivat maanviljelijöitä, jotka omistivat viljelymaata

 

  KPL 3 Säädyt

Suomessa 1800-luvulla ihmiset syntyivät ryhmään eli säätyyn.

Säätyjä olivat aatelisto, papisto, porvaristo talonpojat. Säätyihin kuului 1/3 suomalaisista.

Joskus ihminen saattoi nousta ylempään säätyy. Esimerkiksi talonpojan poika opiskeli ja hänestä tuli pappi.

Sääty määräsi, missä ammatissa teet työtä, kenen kanssa menet naimisiin, miten elät.

Suurin osa suomalaisista asui maaseudulla.

Yleensä aatelisto omisti suuria maatiloja eli kartanoita. He eivät itse tehneet yötä pelloilla. Useimmat korkeat virkamiehet olivat myös aatelisia. H e puhuivat ruotsia.

Papit olivat parhaiten koulutettuja suomalaisia. Maaseudulla papit asuivat kirkon omistamilla suurilla maatiloilla. Papit olivat arvostettuja ja heillä oli paljon valtaa.

Porvarit asuivat kaupungeissa. He olivat kauppiaita ja käsityöläisiä. Maaseudulla ei ollut kauppoja.

Talonpojat olivat maanviljelijöitä, jotka omistivat viljelymaata. Vanhin poika peri maatilan. Osa maatiloista oli suuria, osa pieniä.

Maaseudulla asui myös paljon ihmisiä, jotka eivät omistaneet maata.

Torpparit vuokrasivat viljelymaata ja maksoivat vuokran työllä (taksvärkki).

Maatiloilla oli paljon työläisiä, koska ei ollut koneita. Rikkailla oli myös palvelijoita.

Suomessa oli myös paljon kerjäläisiä.

Suomi 1800-luvun alussa

Suurin osa suomalaisista asui maaseudulla. He viljelivät maata, maanviljelijä.

Suomalaiset söivät ruokaa, jonka olivat itse viljelleet.

Vaatteet ja tavarat olivat itse tehtyjä.

Kaupungeista ostettiin vain suolaa ja rautaa. Ei pystytty itse valmistamaan.

Maaseudulla ei ollut kauppoja.

Maanviljelijät vaihtoivat esim. viljaa ja kalaa kaupungeissa suolaan. Rahaa ei yleensä käytetty, vaihtokauppa.

Suomessa oli vähän kaupunkeja ja ne olivat pieniä.

Talot oli yleensä rakennettu puusta. Tulipalot esim. Turku 1827.

Monet lapset kuolivat nuorina. Ihmiset eivät eläneet niin vanhoiksi kuin nykyään.

Joskus ei ollut ruokaa, nälänhätä. Kulkutauteja oli paljon.

 

  Kpl 4 Aatteiden 1800-luku

Kun Napoleon oli hävinnyt sodan, Ranskaan tuli kuningas.

Kuningas oli diktaattori. Aatelisto auttoi kuningasta.

Ihmisiä esimerkiksi aatelistoa, jotka vastustivat uudistuksia sanotaan konservatiiveiksi.

Konservatiivien mielestä:

Ihminen oli paha. Tarvitaan rangaistuksia ja valvontaa.

Kuningas ja aatelisto hallitsevat maata

Perhe ja perhe tärkeä, oikea syntyperä eli kuka on sinun isä ja isoisä.

Ei demokratiaa, ei vaaleja.

Ei sananvapautta, valtio valvoo, mitä saa kirjoittaa ja puhua

Liberaalit olivat ajattelivat eri lailla kuin konservatiivit.

Liberaalien mielestä:

Ihminen on hyvä.

Ne jotka maksavat veroja, päättävät asioista.

Syntyperä ei ole tärkeä vaan mitä osaat tehdä.

Demokratia, vaalit

Sananvapaus, ihmiset saavat kirjoittaa ja puhua vapaasti, valtio ei valvo.

Uskonnonvapaus, ihmiset saavat valita itse uskonnon ja vaihtaa uskontoa.

Nationalismi

1800 –luvulla Euroopan valtioissa esimerkiksi Venäjällä asui useita kansoja ja puhuttiin useita eri kieliä.

Nationalistit ajattelivat, että valtiossa asuisi vain yksi kansa.

Kansa oli samaa kieltä puhuvat ihmiset. Oma kansa oli parempi kuin muut kansat.

Useat kansat halusivat oman valtion.

Oli vaikeaa tehdä valtioita, joissa asuisi vain yksi kansa.

Monissa valtioissa alkoi sisällissota. Jotkut valtiot hajosivat moniksi uusiksi valtioksi.

Valtiot sotivat alueista.

Monissa valtioissa sorrettiin (kohdeltiin huonosti) niitä ihmisiä, jotka puhuivat eri kieltä.

 

Ennen teollistumista, ennen tehtaita, ennen koneita

Ennen 1700-lukua yleensä ihmisten käyttämät tavarat oli tehty käsin (käsityö)

Tavarat oli myös usein tehty itse tai joku muu oli valmistanut ne lähellä, joka päiväset tavara

Kaukana valmistetut tavarat olivat usein kalliita ja harvinaisia. Ne olivat ”ylellisyyttä” tai hyvin tarpeellisia

Sama asia ruuan suhteen.

Tavaroita kuljetettiin joko eläimillä (vaunut) tai laivoilla. Joet, järvet , meret tärkeitä. Tiet yleensä huonoja.

Ihmisten ja eläinten voima, tuulivoima ja vesivoima.

Teollistumien (tehtaat) mullistavat tavaroiden valmistamisen. Myös ihmisten, tavaroiden ja tiedon liikkuminen muuttuu ja nopeutuu.

Väkiluku kasvoi ja kaupungit kasvoivat.

 

Kpl 5 Englanti teollistuu ensimmäisenä

Teollistuminen alkoi Englannissa 1700-luvulla.

Miksi Englanti?

Englannissa oli rahaa, siirtomaat ja orjakauppa

Englannissa oli raaka-aineita, kivihiili ja rauta.

Englannissa keksittiin uusia koneita esimerkiksi höyrykone ja kutomakone.

Tavaroiden raaka-aineiden kuljettamien helppoa, rautatiet, kanavat ja meri.

Tehtaiden rakentaminen helppoa. Valtio ei kieltänyt tehtaita.

Englantilaiset halusivat rakentaa tehtaita. Tehtaat olivat hyvä asia.

Englannin väkiluku kasvoi. Paljon halpaa työvoimaa.

 

Kpl 6 Koneiden valtakausi

Ensimmäisenä tehtaissa valmistettiin kankaita. Sitten syntyi konepajoja

Ensimmäiset koneet oli tehty puusta. Pian raudasta valmistettuja koneita.

Koneet saivat energiaa vesivoimasta (vesiratas)

Höyrykone oli merkittävä keksintö. Lisää energiaa.

James Watt kehitti höyrykonetta. Vähemmän polttoainetta ja pyörivä liike.

Rauta ja kivihiili tärkeimmät raaka-aineet. Sähkö ja öljy 1800-luvun lopulla.

Rautatiet mullistivat maakuljetukset. 1800-luvulla rakennettiin paljon rautateitä

Höyrylaivat paransivat vesikuljetuksia. Uudet laivat rakennettiin raudasta. Uusia kanavia.

Ensin lennätin (morseaakkoset), sitten puhelin, ja lopuksi langaton lennätin (radioaallot) paransivat tiedon kulkua. Sanomalehdet

Ensimmäiset autot 1800-luvun lopulla. Autot yleistyivät 1900-luvun alussa.

Tehtaissa valmistetut tavarat olivat halpoja.

Koneet tekivät raskaita töitä.

Euroopan väkiluku kasvaa

Euroopan väkiluku kasvoi paljon 1800-luvulla.

Väkiluvun kasvuun vaikutta kolme asiaa:

Syntyvyys, paljonko lapsia syntyy

Kuolleisuus, paljonko ihmisiä kuolee

Muuttoliike, muuttaako maahan ihmisiä vai lähteekö maasta ihmisiä.

Miksi Euroopan väkiluku kasvoi?

Kuolleisuus alkoi pienentyä, mutta syntyvyys oli suurta.

Rokotukset

Uudet lääkkeet

Ymmärrettiin, miten kulkutaudit syntyvät ( bakteerit, virukset, huono hygienia). Kulkutautien leviäminen voitiin estää.

Vähän sotia

Enemmän ruokaa ja kuljetukset paranivat.

 

KPL 7 Elämää tehdaskaupungeissa

Käsityöläiset menivät työpaikkansa, kun tavaroita valmistettiin tehtaissa.

Työpäivät tehtaissa olivat pitkät ja palkka huono.

Tehtaissa sattui paljon onnettomuuksia. Työ oli usein vaarallista

Ei ollut eläkkeitä, työttömyyskorvauksia ja vakuutuksia. Piti tehdätyötä tai kerjätä.

Jos työläiset aloittivat lakon, heidät erotettiin.

Tehtaissa ja kaivoksissa oli paljon lapsia töissä (alle 10-vuotiaiat). Perheet tarvisivat lasten palkan.

Vähitellen pienten lasten työ tehtaissa ja kaivoksissa kiellettiin.

Tehtaat saastuttivat ilmaa, jokia ja järviä. Tehtaissa käytettiin monia vaarallisia aineita.

Kaupungit kasvoivat nopeasti. Ihmiset asuivat hyvin ahtaasti, slummit. Kulkutaudit olivat yleisiä. Köyhyys, rikollisuus, alkoholi,

huumeet olivat ongelmia.


KPL 13 Suomen teollistumien

1800-luvun alussa Suomessa oli vähän tehtaita.

Suomi oli köyhä, syrjäinen maa, jossa oli vähän ihmisiä

Suomessa oli vähän raaka-aineita, ei kivihiiltä. Tärkein raaka-aine oli puu

Puusta poltettiin tervaa, puuhiiltä ja kaskipeltoa.

Rautaruukit käyttivät puuhiiltä raudan valmistukseen (rautamalmin sulatus).

Suomessa oli myös joitakin rautakaivoksia ja rautaa järvienpohjassa, järvimalmi.

Koskista saatiin energiaa.

Puista sahattiin myös lautoja.

Suomi alkoi teollistua 1850-luvun jälkeen. Suomeen rakennettiin suuria sahoja. Höyrykoneet

Paperia valmistettiin puusta (uusi keksintö).

Metsien polttamien tervaksi, puuhiileksi ja kaskipelloksi loppui 1800-luvun lopulla.

Suomeen rakennettiin myös tehtaita, joissa valmistettiin kankaita, esimerkiksi Forssa. Kankaita vietiin Venäjälle. Syntyi metalliteollisuutta.

Raha muuttaa Suomea

Suomessa 1800-luvun alussa rahaa käytettiin suhteellisen vähän. Maaseudulla elettiin omavaraistaloudessa, vaihtokauppa

Tehtaissa palkka maksettiin rahana ja ruoka ostettiin kaupasta. Kaupankäynti kasvoi. Rahan tarve kasvoi.

Suomi sai oman rahan, markan 1860-luvun alus

Maaseudulle tuli rahaa metsäteollisuuden kehittymisen seurauksena.

Metsän omistajat myivät puuta. Sahat ja paperitehtaat ostivat.

Talonpoikia, torppareita ja maaseudun köyhiä palkattiin kaatamaan ja kuljettamaan puita.

Puiden kaatamien tehtiin usein talvella, koska ne oli helppo kuljettaa lunta pitkin ( hevonen ja reki)

Lisäksi työvoimaa oli runsaasti saatavilla ( talvella ei viljelty maata).

Hevoset vetivät kaadetut puut joen ja purojen rantaa, josta ne kuljetettiin vettä pitkin tehtaalle.

KPL 10 Kansan valistamien alkaa Suomessa

Koulut

Suomessa oli hyvin vähän kouluja 1800-luvun alussa. Kaikki koulut olivat kaupungeissa.

Maaseudulla asuvat aateliset palkkasivat opettajia lapsilleen.

Jotkut vanhemmat opettivat itse lapsiaan.

Tavalliset suomalaiset osasivat lukea heikosti. Harva osasi kirjoittaa.

Kirkko halusi, että ihmiset osaisivat lukea raamattua.

Kirkon palkkaama opettaja kulki maaseudun kylissä opettamassa lapsia. Opettaja oli kylässä pari viikkoja ja jatkoi seuraavaa kylään.

Kirkko kuulusteli ihmisten lukutaitoa. Jos ei osannut lukea, sai rangaistuksen. Naimisiin ei päässyt, jos ei osannut lukea.

Suomessa ryhdyttiin perustamaan kaikille lapsille tarkoitettuja koulu eli kansakouluja 1800-luvun puolivälissä.

Kaupungeissa koulujen perustamien oli pakollista, maaseudulla vapaaehtoista.

Kansakoulu kesti neljä vuotta. Osa lapsista oli koulussa lyhyemmän ajan.

Vanhemmat saivat päättää menivät lapset kouluun.

Miksi lapsia ei haluttu lähettää kouluun?

Koulu maksoi.

Lapsia tekivät töitä esimerkiksi maatiloilla

Ajateltiin, ettei koulusta ole hyötyä.


Pohjois-Amerikka koe alkaa

KLP 18 Intiaanien Pohjois-Amerikka

Intiaanien esi-isät saapuivat Aasiasta viimeisen jääkauden lopulla noin 15 000 vuotta sitten.

Ei ole olemassa yhtä ainoaa intiaanikulttuuria vaan useita erilaisia. Satoja eri kieliä.

Intiaanit sopeutuivat erilaisiin olosuhteisiin. Koko Amerikka oli asuttu ennen eurooppalaisten tuloa.

Osa intiaaneista oli metsästäjä-keräilijöitä ja osa maanviljelijöitä.

Tärkein viljelykasvi oli maissi.

Intiaaneilla oli kaksi kotieläintä ennen eurooppalaisten tulo, koira ja kalkkuna.

Intiaanit eivät tunteneet rautaa tai pronssia. Aseita ja työkaluja valmistettiin kivestä.

Intiaaneilla ei ollut omaa kirjoitusta ja he eivät tunteneet pyörää.

Eurooppalaiset tulevat

Ensimmäisiä eurooppalaisia Amerikassa olivat viikingit, noin 1000 vuotta sitten.

Kolumbus eksyi Amerikkaan 1492. Hän oli matkalla Intiaan.

Espanjalaiset valloittivat 1500-luvulla laajoja alueita Amerikasta.

Englantilaiset, ranskalaiset, hollantilaiset ja ruotsalaiset perustivat siirtokuntia Pohjois-Amerikan itärannikolle.

Vähitellen Englanti karkotti muut alueelta.

Englannin siirtokunnat julistautuivat itsenäisiksi. Kiistaa oli veroista. Syttyi sota, jonka amerikkalaiset voittivat Ranskan tuella. Yhdysvallat syntyi.

Yhdysvallat laajeni länteen 1800-luvulla. Se osti Louisianan Ranskalta, Floridan Espanjalta ja Alaskan Venäjältä.

Meksikolta USA valloitti Kalifornian ja Teksasin. Teksas oli hetken itsenäinen valtio (1836-1845)

Oregonin USA sai, kun Kanadan ja Yhdysvaltojen raja määriteltiin.

Miksi intiaanien ja eurooppalaisten (valkoisten) välille syttyi taisteluita?

 Kiista maan omistamisesta.

Valkoisten mielestä intiaanit olivat villejä epäluotettavia, julmia ja verenhimoisia pakanoita (rasismi).

Valkoiset eivät pitäneet intiaanien kanssa tehtyjä sopimuksia.

Intiaanien katsottiin olevan sivistyksen ja kehityksen este. Intiaanien oli väistyttävä.

Miksi intiaanit hävisivät valkoisille?

Eurooppalaisten tuomat taudit tappoivat miljoonia intiaaneja.

Valkoisilla oli paremmat aseet.

Intiaanit taistelivat toisiaan vastaan. Eivät muodostaneet yhteistä rintamaa (hajota ja hallitse).

Mitä intiaaneille tapahtui?

Kun valkoiset valloittivat lännestä uusia alueita 1800-luvulla, intiaanien asema heikkeni.

Intiaanit tapettiin tai he joutuivat muuttamaan reservaatteihin.

Reservaatit olivat intiaaneille varattuja alueita, joissa intiaanit oli määrä ”sivistää”. Yhdysvaltojen hallituksen piti antaa intiaaneille ruokaa ja muita tarvikkeita

Jos reservaatista löydettiin jotain arvokasta, intiaanit häädettiin. Köyhyys ja sosiaaliset ongelmat esim. alkoholismi olivat reservaattien arkipäivää.

 

Villi länsi

Ensimmäisiä eurooppalaisia intiaanien alueilla oli turkismetsästäjät ja kauppiaat. He ja intiaanit olivat yleensä ystäviä.

Kun jokin alue oli valloitettu intiaaneilta sinne muutti karjankasvattajia ja maanviljelijöitä.

Yhdysvaltain länsiosissa kasvatettiin lihakarjaa. Karjapaimenet eli coyboyt kuljettivat karjan rautatien viereen, josta se kuljetettiin junilla suuriin kaupunkeihin.

Joskus karjankasvattajat taistelivat alueista. Myös intiaanit ja karjavarkaat olivat ongelma.

Yhdysvaltain hallitus antoi maanviljelijöille ilmaista maata alueilta, jotka oli valloitettu intiaaneilta.

Maanviljelijät ja karjankasvattajat kilpailivat joskus samoista alueista. Maanviljelijät laittoivat piikkilankaa peltojen ympärille, ettei lehmät pääsisi pelloille.

Kun Kaliforniasta löytyi kultaa 1848, satotuhansia ihmisiä lähti etsimään kultaa. Hyvin harva rikastui kullan kaivamisella.

Syntyi nopeasti uusia kaupunkeja. Monet kullankaivajat ryhtyivät viljelemään maata, kun kultaa ei löytynyt. Osa palasi kotiin.

Jos intiaanien alueilta löytyi kultaa tai jotain muuta arvokasta, heidät tapettiin tai pakotettiin lähtemää pois. Intiaanit eivät tarvinnet kultaa.

 

Yhdysvaltojen sisällissota 1861-1865

1800-luvun puolivälissä Yhdysvallat oli jakaantumassa kahtia. Erimielisyyttä oli monista asioista erityisesti suhtautumisessa orjuuteen.

Pohjoisvaltiot eli Unioni

Ei orjuuttaa.

Maataloudessa perhetiloja. Viljeltiin esim. vehnää.

Paljon tehtaita, teollisuus kehittyy. Paljon rautateitä.

Suuri kauppalaivasto.

Kannattivat tullimaksuja, amerikkalaisen teollisuuden suojelu.

Kannattivat vahvaa liittovaltiota, kaikkia koskevat päätökset tehtäisiin pääkaupungissa.

 

Etelävaltiot eli Konfederaatio

Kannattivat orjuutta.

Puuvillanviljely talouden perusta, suuria tiloja eli plantaaseja.

Vähän teollisuutta.

Vastustivat tullimaksuja eli kannattivat vapaakauppaa. Tullimaksut olisivat häirinneet puuvillan vientiä.

Kannattivat osavaltioiden oikeuksia tehdä itse päätöksiä.

Sodan alkaminen

Pohjoisessa orjuuden vastustus lisääntyi. Etelässä pelättiin orjuuden kieltämistä ja monet osavaltiot suunnittelivat eroavansa Yhdysvalloista. Etelä ja pohjoisen erimielisyydet kasvoivat vuosi kymmenien kuluessa

Tunnettu orjuuden vastustaja Lincoln valittiin presidentiksi 1860. Etelävaltiot erosivat Yhdysvalloista ja seurauksena sisällissota alkoi.

 Lincolnin mielestä tärkeintä oli säilyttää Yhdysvallat kokonaisena. Orjuutta hän ei halunnut lakkauttaa heti.

 
Sodan kulku

Kun sisällissota alkoi, Yhdysvaltojen armeija hajosi. Etelästä kotoisin olevat upseerit palasivat kotiin.

Sodan alussa etelävaltiot olivat voitolla, vaikka heillä oli vähemmän aseita ja miehiä. Etelän kenraalit olivat parempia ja siellä otettiin käyttöön kaikki voimavarat.

 Pohjoisvaltiot saartoivat laivastolla etelän satamat ja estivät etelän kaupankäynnin. Etelävaltioilla tuli pula aseista ja elintarvikkeista.

 Pohjoisella oli enemmän teollisuutta, rahaa, ihmisiä ja rautateitä. Siitä seurasi parempi huolto ja enemmän aseita. Pohjoinen voitti sodan.

Sodassa kokeiltiin monia uusia aseita esim. konekivääriä, raudasta tehtyjä sotalaivoja, sukellusvenettä, kuumailmapalloa tähystämisessä ja makasiinikiväärejä.

Etelävaltioita kannattanut kiihkoilija surmasi presidentti Lincolnin pari päivää etelän antautumisen jälkeen.

Sodan aikana pohjoinen oli julistanut kaikki orjat vapaaksi, mutta entisistä orjista ei tullut tasa-arvoisia valkoisten kanssa ( rotuerottelu).