Espanja

Espanjan kielen opiskelu

Espanjan kieli avaa ovet mitä erilaisimpiin kulttuureihin: Pohjois-Espanjan baskeista Andalusian flamencoon; intiaanikulttuureista Karibian rytmeihin ja Argentiinan tangoon.

Peruskoulun espanjan kielen opetus painottuu puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa
arkipäivän tilanteissa ja toimii samalla johdantona pitempikestoisille espanjan kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa.

TAVOITTEET

Oppilas oppii

- kommunikoimaan henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä ja välittömiin tarpeisiin liittyvissä puhetilanteissa

- ymmärtämään arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja

- lukemaan arkielämään liittyviä yksinkertaisia viestejä

- kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita hyvin suppeita viestejä sekä joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään.


- tuntemaan ja ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja kohdekulttuuria sekä tutustumaan niiden välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin


- käyttämään rohkeasti kielitaitoaan

- hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja ja taitoja

- arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitoaan.