8.lk espanja (Sevón)

Espanjan koe 21.11.2018

Koealue

Espanjan koe 8 lk keskiviikko 21.11.2018

- Kertaa tekstit 1a, 1b ja 2a sekä seuraavat asiat:

  • aakkoset (s.13)
  • lukusanat 0 – 20 (s. 14)
  • tervehdyksiä, esittäytyminen sekä voinnin kysyminen ja kertominen (s.16)
  • persoonapronominit (s.21)
  • ser ja estar –verbit sekä niiden käyttö (s.22, 23, 42)
  • substantiivien suku, artikkelit ja monikon muodostus (s. 24 ja 41)
  • säännöllisten -ar-verbien taivutus (s. 28) ja tavallisimpia –ar-verbejä (s.29: teht.23a)
  • tavallisimmat kielet (s.29)
  • tyypillisiä kahvilassa tarvittavia kohteliaita fraaseja sekä juomia/ syötävää (s.36)

 

¡Ánimo! (Tsemppiä!)