Espanja

Espanjan kielen opiskelu

Espanjan kieli avaa ovet mitä erilaisimpiin kulttuureihin: Pohjois-Espanjan baskeista Andalusian flamencoon; intiaanikulttuureista Karibian rytmeihin ja Argentiinan tangoon.

Peruskoulun espanjan kielen opetus painottuu puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa
arkipäivän tilanteissa ja toimii samalla johdantona pitempikestoisille espanjan kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa.

TAVOITTEET

Oppilas oppii

- kommunikoimaan henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä ja välittömiin tarpeisiin liittyvissä puhetilanteissa

- ymmärtämään arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja

- lukemaan arkielämään liittyviä yksinkertaisia viestejä

- kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita hyvin suppeita viestejä sekä joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään.


- tuntemaan ja ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja kohdekulttuuria sekä tutustumaan niiden välisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin


- käyttämään rohkeasti kielitaitoaan

- hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja ja taitoja

- arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitoaan.8.luokka

Aihepiirit

- tullaan tutuiksi: tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumiset, hyvästeleminen
- perhe, sukulaiset ja lemmikit
- oma koti ja oma huone

Rakenteet

- espanjan ääntäminen: äänteet, sanapaino, lausepaino, aakkoset
- persoonapronominit
- omistuspronominit
- substantiivien suku, luku ja artikkelit
- genetiivi
- säännöllisten ar- , er- ja ir-verbien taivutus
- ser- ja estar-verbit
- tener-verbi
- hay- ja estar-verbit merkityksessä "jossakin on jotakin"
- adjektiivin paikka ja taivutus
- ser/estar + adjektiivi
- kansallisuusadjektiiveja ja maita
- numerot 0-100
- paikan prepositioita
- kysymyssanoja ja kysymyslause
- kieltolause

Kulttuuri

- Espanjan maantietoa
- espanjalainen juhannus, joulu ja pääsiäinen
- pääkaupunki Madrid
- espanjalaiset etu- ja sukunimet
- espanjalainen perhe, koti ja tavat


9. luokka

Aihepiirit

- vuodenkierto: vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät ja päiväys
- säästä kertominen
- koulupäivä, oppiaineet ja kellonajat
- aamiaissanastoa
- kulkuvälineet
- nuorten harrastukset ja mielenkiinnon kohteet
- asiointia vaatekaupassa, pankissa ja postissa
- tilaaminen kahvilassa ja ravintolassa

Rakenteet

- tener- verbillä järjestyvät sanonnat
- numerot 100-
- futuurirakenne ir+a+ verbin perusmuoto
- vokaalinmuutosverbejä
- määrää ilmaisevia pronomineja
- gustar- verbi
- datiivipronominit
- demonstratiivipronominit

Kulttuuri

- Espanjan eri alueiden juhlaperinteitä
- espanjalainen päivärytmi ja koulupäivä
- elokuva, TV, muoti ja taide Espanjassa
- liikenne Espanjassa
- kansallisurheilu jalkapallo
- ruokakulttuuri
- Katalonia ja Barcelona; Andalusia ja Sevilla; Baskimaa
- latinalainen Amerikka