9. luokka

Ohjeet ESSEEn kirjoittamiseen

  • aloita essee johdantokappaleella, jossa esittelet aiheesi lyhyesti ja kerrot käyttämäsi lähteet (esim. yhteiskuntaopin oppikirja tai joku nettisivu)
  • älä käytä väliotsikoita vaan tee selkeä kappalejako: samaan aiheeseen liittyvät asiat samaan kappaleeseen (erota kappaleet rivivälillä)
  • kirjoita kokonaisia lauseita, ei ranskalaisia viivoja
  • essee lopetetaan omalla mielipiteellä
  • hyvä fonttikoko on 12 - 13 ja riviväli 1,5 tai 2